แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

พิธีเปิดโฮงละครหุ่นเพื่อชุมชน โฮมทองศรีอุปถัมภ์ (หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา) 

Home Thongsri Puppet community

 

วันที่ 27-28 สิงหาคม นี้ ที่ จ.มหาสารคาม

สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ที่นี่ 

19 พ.ย. 58 ชมย้อนหลังรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน     19 พ.ย. 58 ติดตามชมรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "มอเตอร์ไซด์" วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     12 พ.ย. 58 ชมย้อนหลังรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "พันธภาวะ" วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     12 พ.ย. 58 ติดตามชมรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "พันธภาวะ" วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     5 พ.ย. 58 ชมย้อนหลังรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "สมปองนักข่าวแห่ง...ตำนาน" วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     3 พ.ย. 58 ติดตามชมรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "สมปองนักข่าวแห่ง...ตำนาน" วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     30 ต.ค. 58 ชมย้อนหลังรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "สัตว์ 2 นอ" วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     23 ต.ค. 58 ชมย้อนหลังรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "สัตว์ 2 นอ" วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     21 ต.ค. 58 ติดตามชมรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "สัตว์ 2 นอ" วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     19 ต.ค. 58 นักข่าวพลเมือง "หมอลำหุ่น" พื้นที่เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านของคนรุ่นใหม่     15 ต.ค. 58 ชมย้อนหลังรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "ละมูล ตำนานเพลงพื้นบ้าน" ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558     14 ต.ค. 58 รายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "ละมูล ตำนานเพลงพื้นบ้าน" วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     8 ต.ค. 58 ชมย้อนหลังรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "หิ้ว" ออกกากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558     7 ต.ค. 58 รายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "หิ้ว" วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ทางThai Pbs     2 ต.ค. 58 ชมย้อนหลังรายการ Talk to Films หนังเล่าเรื่อง ตอน "ม่าเหมี่ยวถุงนั้น" วันที่ 1 ตุลาคม 2558    

ข่าวอัพเดทตามภาค

เปิดโฮงละครหุ่นเพื่อชุมชน โฮมทองศรีอุปถัมภ์ (หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา)

อ่านต่อ

การประชุมภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคกลาง ครั้งที่ 1 / 2559

อ่านต่อ

ดนตรีพื้นบ้านสานสายใยรักสู่ชุมชน

อ่านต่อ

“รำผีฟ้า” ความเชื่อของคนไทลาว

อ่านต่อ

ดนตรีพื้นบ้านสานสายใยรักสู่ชุมชน

อ่านต่อ

“รำผีฟ้า” ความเชื่อของคนไทลาว

อ่านต่อ

“จวลมะม๊วต” พิธีกรรมโบราณของชาวเขมรถิ่นไทย

อ่านต่อ

“แม่แฝกใหม่” หนุนเด็กสานต่อแนวคิดการพัฒนา

อ่านต่อ

การประชุมภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคกลาง ครั้งที่ 1 / 2559

อ่านต่อ

บรรยากาศเวทีเสวนา สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม สมาคมวิชาชีพสื่อ ภาคกลาง

อ่านต่อ

บรรยากาศเวทีระดมความคิด สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

อ่านต่อ

เปิดโฮงละครหุ่นเพื่อชุมชน โฮมทองศรีอุปถัมภ์ (หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา)

อ่านต่อ

บรรยากาศเวทีเสวนา สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ภาคอีสาน

อ่านต่อ

“หนังตะลุง” สื่อพื้นบ้านสู่...การเรียนรู้ สู้ภัยเหล้าและบุหรี่

อ่านต่อ

บรรยากาศเวทีเสวนา สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ภาคใต้

อ่านต่อ

ประกาศแผนงานฯ

อ่านจุลสาร

 


แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-298-0988