20 เม.ย. 61 แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์     21 มี.ค. 61 ม่วนซื่นศิลปะอีสาน เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่น จ.มหาสารคาม : เช้านี้ที่หมอชิต     12 มี.ค. 61 ภาพบรรยากาศวันปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”     8 มี.ค. 61 ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”     7 ก.พ. 61 เยาวชนสินไซ จัดทัวร์เด็กแว้นชมแหล่งท่องเที่ยวสาวะถี     27 ก.ย. 60 ประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" D7Days ทำดีทำได้ทุกวัน     14 ก.ย. 60 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”     5 ก.ย. 60 กำหนดการงานเสวนา “เมืองในดิน in น่าน” วันที่ 15-16 กันยายน 2560 จ.น่าน     11 ส.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ : จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” 18–20 ส.ค. 60     10 ส.ค. 60 กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่2 โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)” ปีที่ 2 วันที่ 30 ส.ค. 60     1 ส.ค. 60 โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน     27 ก.ค. 60 ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้หัวข้อ จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี ๗ Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”     21 ก.ค. 60 ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าชุมชน 14 ก.ย.60 @กระบี่     27 มิ.ย. 60 ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น     8 มิ.ย. 60 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560    

ข่าวอัพเดตตามกิจกรรม

เรียนรู้ชุมชน สืบค้นฮูปแต้มมรดกภูมิปัญญาคนอีสาน

อ่านต่อ

กะปิ สร้างสื่อดี•พื้นที่ดี•ภูมิดี สร้างชุมชนสู่การเรียนรู้ ทุกคนร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ร่วมกัน

อ่านต่อ

บรรยากาศ ค่ายสืบสานสร้างสรรค์ โครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา วันที่ 21 เมษายน 2561

อ่านต่อ

ค่ายสืบสานสร้างสรรค์-โครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

อ่านต่อ

บรรยากาศ ค่ายสืบสานสร้างสรรค์ โครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา วันที่ 21 เมษายน 2561

อ่านต่อ

ค่ายสืบสานสร้างสรรค์-โครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ วิถีศาสตร์ศิลป์ลายคำ

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 3)

อ่านต่อ

Youth Drama Plus ลงพื้นที่ชุมชนเพลินจิต ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น สร้าง นักสื่อสารสุขภาวะ

อ่านต่อ

YouthDramaPlus นำเยาวชนทำงาน นักสื่อสารสุขภาวะรุ่นเยาว์ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพลินจิต เพื่อทำหนังสั้น

อ่านต่อ

“นม” แปลงร่าง สร้างอาชีพให้ชุมชน จากโครงการหนองโพKiDดี–วิสาหกิจ หรือ NPKD–Enterprise

อ่านต่อ

เวลาว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร ที่ชุมชนบางลำพู เด็กๆ ที่นี่มีหน้าที่เป็นไกด์

อ่านต่อ

เรียนรู้ชุมชน สืบค้นฮูปแต้มมรดกภูมิปัญญาคนอีสาน

อ่านต่อ

ทัวร์ซาเล้งตระเวนชมเมืองเก่าสาวะถี

อ่านต่อ

อบรมสินไซโมเดลปี 3 สาวะถีเมืองสามดีวิถีสุข

อ่านต่อ

ฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง ออกเดินทางค้นหาอดีต ความเป็นมา ให้ชุมชนรู้คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง

อ่านต่อ

กะปิ สร้างสื่อดี•พื้นที่ดี•ภูมิดี สร้างชุมชนสู่การเรียนรู้ ทุกคนร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ร่วมกัน

อ่านต่อ

แหลมกรวด จ.กระบี่ ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนต้นแบบ “เมือง 3ดีวิถีสุข” สู่การสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์

อ่านต่อ

กระบี่เมือง 3 ดีวิถีสุข สร้างนักวิจัยชุมชนสู่การเดินทาง ลองคิด ลองสังเกต ตั้งคำถาม ทำไม!! ต้อง “แหลมกรวด”

อ่านต่อ

สื่อศิลป์สร้างสุข จับมือ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ร่วมสร้างพลเมืองนักสื่อสารชุมชน

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศวันปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

อ่านต่อ

ปฏิทินการดำเนินงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ในสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

อ่านต่อ

การเสียโอกาสของเด็กชาติพันธุ์ และความรุนแรง : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

อ่านต่อ

สินไซสัญจรสอนใจชาวสาวะถี - รายการข่าวเช้าเนชั่น

อ่านต่อ

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศแผนงานฯ

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

อ่านจุลสาร

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

  • มัลติมีเดีย

    +
  • แกลลอรี่

    +

แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com