11 ส.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ : จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” 18–20 ส.ค. 60     10 ส.ค. 60 กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่2 โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)” ปีที่ 2 วันที่ 30 ส.ค. 60     1 ส.ค. 60 โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน     27 ก.ค. 60 ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้หัวข้อ จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี ๗ Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”     21 ก.ค. 60 ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าชุมชน 14 ก.ย.60 @กระบี่     27 มิ.ย. 60 ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น     8 มิ.ย. 60 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560     14 มี.ค. 60 ปฏิทินงาน SPARK U #อีสาน มีอะไร?...    

ข่าวอัพเดตตามกิจกรรม

"กะลาสร้างสุข" เพื่อสร้างเด็ก GenZ Strong

อ่านต่อ

เชิญร่วมงาน นำเสนอผลการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน #สปาร์คยูศรีฐาน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ ทีเซ็ป ลงพื้นที่ดูเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

อ่านต่อ

เมืองในดิน IN น่าน โครงการเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนน่าน

อ่านต่อ

เมืองในดิน IN น่าน โครงการเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนน่าน

อ่านต่อ

การแสดงตีลอง และฟัดแซ้ กลุ่มบัวระวง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

การแสดงจากเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย

อ่านต่อ

การแสดงจาก ม่อนปิ่น ฝาง จังหวัด เชียงใหม่

อ่านต่อ

หนองโพKiDดี-วิสาหกิจชุมชน

อ่านต่อ

หาอยู่ หากิน วิถีถิ่นบ้านเรา

อ่านต่อ

“เสน่ห์บางลำพู” ไกด์เด็กบางลำพู พาชมเรื่องราวชุมชน

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน การใช้ทุนทางวัฒนธรรม ศูนย์เรียนรู้ไทยเบิ้ง โคกสลุง

อ่านต่อ

เชิญร่วมงาน นำเสนอผลการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน #สปาร์คยูศรีฐาน

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ ทีเซ็ป ลงพื้นที่ดูเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

อ่านต่อ

กิจกรรมสืบสาน เรียนรู้ฮูปแต้มวัดโพธารามบ้านดงบัง และ ฮูปแต้มวัดป่าเลไลย์

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมจากค่ายสินไซโมเดล ระยะที่ 2

อ่านต่อ

"กะลาสร้างสุข" เพื่อสร้างเด็ก GenZ Strong

อ่านต่อ

Young Guide นักสื่อสารชุมชนสร้างพลเมืองตื่นรู้ เป็นพลเมืองเท่าทันสื่อ

อ่านต่อ

โฆษณาสั้น "หยุด" KIDDEE IDOL ทีมThe dash yru ภาคใต้

อ่านต่อ

นิทรรศการผลงานภาพวาดศิลปะเกาะลันตาในฝัน พร้อมพิธีมอบรางวัล

อ่านต่อ

กำหนดการกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายของโครงการเรารักท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

เครือข่ายสื่ออาสาภาคเหนือตอนล่าง พัฒนานักสื่อสารข้อมูลน้ำ สนับสนุนโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

อ่านต่อ

พลเมืองเด็กตื่นรู้เท่าทันสื่อ สร้างเจ้าบ้านที่ดี ด้วยมือเยาวชนชาวเล อูรักลาโวยจบ้านสังก้าอู้ และบ้านทุ่งหยีเพ็ง

อ่านต่อ

วันแรกของเวทีเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน " Young Guide " ในพื้นที่บ้านสังก้าอู้ เกาะลันตา

อ่านต่อ

สินไซสัญจรสอนใจชาวสาวะถี - รายการข่าวเช้าเนชั่น

อ่านต่อ

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศแผนงานฯ

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

อ่านจุลสาร

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

  • มัลติมีเดีย

    +
  • แกลลอรี่

    +

แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-098-0988 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com