27 ก.ย. 60 ประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" D7Days ทำดีทำได้ทุกวัน     14 ก.ย. 60 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”     5 ก.ย. 60 กำหนดการงานเสวนา “เมืองในดิน in น่าน” วันที่ 15-16 กันยายน 2560 จ.น่าน     11 ส.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ : จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” 18–20 ส.ค. 60     10 ส.ค. 60 กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่2 โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)” ปีที่ 2 วันที่ 30 ส.ค. 60     1 ส.ค. 60 โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน     27 ก.ค. 60 ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้หัวข้อ จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี ๗ Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”     21 ก.ค. 60 ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าชุมชน 14 ก.ย.60 @กระบี่     27 มิ.ย. 60 ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น     8 มิ.ย. 60 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560     14 มี.ค. 60 ปฏิทินงาน SPARK U #อีสาน มีอะไร?...    

ข่าวอัพเดตตามกิจกรรม

“นม” แปลงร่าง สร้างอาชีพให้ชุมชน จากโครงการหนองโพKiDดี–วิสาหกิจ หรือ NPKD–Enterprise

อ่านต่อ

เยาวชนสินไซ จัดทัวร์เด็กแว้นชมแหล่งท่องเที่ยวสาวะถี

อ่านต่อ

เยาวชนสินไซ จัดกิจกรรม "ต้นสินไซเสี่ยงปัญญา"

อ่านต่อ

หุ่นน้อยเดินทางมาไกล : ที่โซนหมู่บ้านภาคอีสาน ณ สวนลุมพินี ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2561

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ วิถีศาสตร์ศิลป์ลายคำ

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 3)

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 2)

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 1)

อ่านต่อ

“นม” แปลงร่าง สร้างอาชีพให้ชุมชน จากโครงการหนองโพKiDดี–วิสาหกิจ หรือ NPKD–Enterprise

อ่านต่อ

เวลาว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร ที่ชุมชนบางลำพู เด็กๆ ที่นี่มีหน้าที่เป็นไกด์

อ่านต่อ

แผนที่ชุมชนย่านบางลำพู ออกแบบโดยไกด์เด็กบางลำพู

อ่านต่อ

โครงการหาอยู่ หากิน วิถีถิ่นบ้านเรา จัดกิจกรรม นิทรรศการ อวดโฉมเรือไทยฯ เทิดไท้องค์ภูมิพล

อ่านต่อ

เยาวชนสินไซ จัดทัวร์เด็กแว้นชมแหล่งท่องเที่ยวสาวะถี

อ่านต่อ

เยาวชนสินไซ จัดกิจกรรม "ต้นสินไซเสี่ยงปัญญา"

อ่านต่อ

หุ่นน้อยเดินทางมาไกล : ที่โซนหมู่บ้านภาคอีสาน ณ สวนลุมพินี ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2561

อ่านต่อ

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ให้ความสนใจหมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ภาพประทับใจจากงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

อ่านต่อ

กระบี่สร้างชุมชนต้นแบบสู่เมืองสื่อสร้างสรรค์ "เมือง 3 ดี วิถีสุข" เพื่อเด็กในชุมชน

อ่านต่อ

การอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับนกเงือก และพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการที่ดินผืนป่าบูโด

อ่านต่อ

เครือข่ายรักษ์ป่าบูโดฯนำกลุ่มละครเด็กรักษ์นกเงือกเร่แสดงละครสู่เมือง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

บ้านไร่สุขสันต์ ..สู่.. พื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านท่ามะพร้าว

อ่านต่อ

ปฏิทินการดำเนินงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ในสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

อ่านต่อ

การเสียโอกาสของเด็กชาติพันธุ์ และความรุนแรง : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป คสป.และการเสวนาหัวข้อ“ศิลปวัฒนธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ4.0”

อ่านต่อ

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ทั้งคลิปสั้น และงานเขียนบทความพร้อมภาพประกอบในสื่อออนไลน์

อ่านต่อ

สินไซสัญจรสอนใจชาวสาวะถี - รายการข่าวเช้าเนชั่น

อ่านต่อ

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศแผนงานฯ

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

อ่านจุลสาร

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

  • มัลติมีเดีย

    +
  • แกลลอรี่

    +

แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com