27 ก.ย. 60 ประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" D7Days ทำดีทำได้ทุกวัน     14 ก.ย. 60 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”     5 ก.ย. 60 กำหนดการงานเสวนา “เมืองในดิน in น่าน” วันที่ 15-16 กันยายน 2560 จ.น่าน     11 ส.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ : จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” 18–20 ส.ค. 60     10 ส.ค. 60 กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่2 โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)” ปีที่ 2 วันที่ 30 ส.ค. 60     1 ส.ค. 60 โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน     27 ก.ค. 60 ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้หัวข้อ จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี ๗ Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”     21 ก.ค. 60 ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าชุมชน 14 ก.ย.60 @กระบี่     27 มิ.ย. 60 ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น     8 มิ.ย. 60 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560     14 มี.ค. 60 ปฏิทินงาน SPARK U #อีสาน มีอะไร?...    

ข่าวอัพเดตตามกิจกรรม

เวลาว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร ที่ชุมชนบางลำพู เด็กๆ ที่นี่มีหน้าที่เป็นไกด์

อ่านต่อ

กระบี่สร้างชุมชนต้นแบบสู่เมืองสื่อสร้างสรรค์ "เมือง 3 ดี วิถีสุข" เพื่อเด็กในชุมชน

อ่านต่อ

หมอลำสินไซน้อยร้อยปีโชว์พาวที่งานเทศกาลไหมขอนแก่น

อ่านต่อ

ถอดบทเรียน โครงการสินไซโมเดล 2

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ วิถีศาสตร์ศิลป์ลายคำ

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 3)

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 2)

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 1)

อ่านต่อ

เวลาว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร ที่ชุมชนบางลำพู เด็กๆ ที่นี่มีหน้าที่เป็นไกด์

อ่านต่อ

แผนที่ชุมชนย่านบางลำพู ออกแบบโดยไกด์เด็กบางลำพู

อ่านต่อ

โครงการหาอยู่ หากิน วิถีถิ่นบ้านเรา จัดกิจกรรม นิทรรศการ อวดโฉมเรือไทยฯ เทิดไท้องค์ภูมิพล

อ่านต่อ

กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการอัตลักษณ์ไทยศิลปะพื้นบ้านไทย

อ่านต่อ

หมอลำสินไซน้อยร้อยปีโชว์พาวที่งานเทศกาลไหมขอนแก่น

อ่านต่อ

ถอดบทเรียน โครงการสินไซโมเดล 2

อ่านต่อ

ถอดบทเรียน สินไซโมเดล 2

อ่านต่อ

ท่าพระที่นี่เคยมีโรงหนัง

อ่านต่อ

กระบี่สร้างชุมชนต้นแบบสู่เมืองสื่อสร้างสรรค์ "เมือง 3 ดี วิถีสุข" เพื่อเด็กในชุมชน

อ่านต่อ

การอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับนกเงือก และพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการที่ดินผืนป่าบูโด

อ่านต่อ

เครือข่ายรักษ์ป่าบูโดฯนำกลุ่มละครเด็กรักษ์นกเงือกเร่แสดงละครสู่เมือง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

บ้านไร่สุขสันต์ ..สู่.. พื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านท่ามะพร้าว

อ่านต่อ

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ทั้งคลิปสั้น และงานเขียนบทความพร้อมภาพประกอบในสื่อออนไลน์

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือภายใต้มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

อ่านต่อ

การถอดบทเรียนคณะทำงานและภาคีเครือข่าย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมภายใต้มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การปฏิรูปการเรียนรู้ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

สินไซสัญจรสอนใจชาวสาวะถี - รายการข่าวเช้าเนชั่น

อ่านต่อ

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศแผนงานฯ

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

อ่านจุลสาร

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

  • มัลติมีเดีย

    +
  • แกลลอรี่

    +

แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com