21 มี.ค. 61 ม่วนซื่นศิลปะอีสาน เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่น จ.มหาสารคาม : เช้านี้ที่หมอชิต     12 มี.ค. 61 ภาพบรรยากาศวันปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”     8 มี.ค. 61 ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”     7 ก.พ. 61 เยาวชนสินไซ จัดทัวร์เด็กแว้นชมแหล่งท่องเที่ยวสาวะถี     27 ก.ย. 60 ประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" D7Days ทำดีทำได้ทุกวัน     14 ก.ย. 60 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”     5 ก.ย. 60 กำหนดการงานเสวนา “เมืองในดิน in น่าน” วันที่ 15-16 กันยายน 2560 จ.น่าน     11 ส.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ : จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” 18–20 ส.ค. 60     10 ส.ค. 60 กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่2 โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)” ปีที่ 2 วันที่ 30 ส.ค. 60     1 ส.ค. 60 โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน     27 ก.ค. 60 ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้หัวข้อ จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี ๗ Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”     21 ก.ค. 60 ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าชุมชน 14 ก.ย.60 @กระบี่     27 มิ.ย. 60 ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น     8 มิ.ย. 60 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560     14 มี.ค. 60 ปฏิทินงาน SPARK U #อีสาน มีอะไร?...    

ข่าวอัพเดตตามกิจกรรม

Youth Drama Plus ลงพื้นที่ชุมชนเพลินจิต ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น สร้าง นักสื่อสารสุขภาวะ

อ่านต่อ

แหลมกรวด จ.กระบี่ ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนต้นแบบ “เมือง 3ดีวิถีสุข” สู่การสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์

อ่านต่อ

กระบี่เมือง 3 ดีวิถีสุข สร้างนักวิจัยชุมชนสู่การเดินทาง ลองคิด ลองสังเกต ตั้งคำถาม ทำไม!! ต้อง “แหลมกรวด”

อ่านต่อ

สื่อศิลป์สร้างสุข จับมือ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ร่วมสร้างพลเมืองนักสื่อสารชุมชน

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ วิถีศาสตร์ศิลป์ลายคำ

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 3)

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 2)

อ่านต่อ

ฟ้อนเจิงขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 1)

อ่านต่อ

Youth Drama Plus ลงพื้นที่ชุมชนเพลินจิต ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น สร้าง นักสื่อสารสุขภาวะ

อ่านต่อ

YouthDramaPlus นำเยาวชนทำงาน นักสื่อสารสุขภาวะรุ่นเยาว์ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพลินจิต เพื่อทำหนังสั้น

อ่านต่อ

“นม” แปลงร่าง สร้างอาชีพให้ชุมชน จากโครงการหนองโพKiDดี–วิสาหกิจ หรือ NPKD–Enterprise

อ่านต่อ

เวลาว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร ที่ชุมชนบางลำพู เด็กๆ ที่นี่มีหน้าที่เป็นไกด์

อ่านต่อ

ฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง ออกเดินทางค้นหาอดีต ความเป็นมา ให้ชุมชนรู้คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง

อ่านต่อ

ยกระดับตลาดท่าพระร้อยปีเป็นตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม

อ่านต่อ

ศึกษาธิการภาค12จับมือวปท.มข.ร่วมกับเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมลงนามสร้างแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

เยาวชนสินไซ จัดทัวร์เด็กแว้นชมแหล่งท่องเที่ยวสาวะถี

อ่านต่อ

แหลมกรวด จ.กระบี่ ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนต้นแบบ “เมือง 3ดีวิถีสุข” สู่การสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์

อ่านต่อ

กระบี่เมือง 3 ดีวิถีสุข สร้างนักวิจัยชุมชนสู่การเดินทาง ลองคิด ลองสังเกต ตั้งคำถาม ทำไม!! ต้อง “แหลมกรวด”

อ่านต่อ

สื่อศิลป์สร้างสุข จับมือ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ร่วมสร้างพลเมืองนักสื่อสารชุมชน

อ่านต่อ

กระบี่สร้างชุมชนต้นแบบสู่เมืองสื่อสร้างสรรค์ "เมือง 3 ดี วิถีสุข" เพื่อเด็กในชุมชน

อ่านต่อ

ปฏิทินการดำเนินงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ในสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

อ่านต่อ

การเสียโอกาสของเด็กชาติพันธุ์ และความรุนแรง : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป คสป.และการเสวนาหัวข้อ“ศิลปวัฒนธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ4.0”

อ่านต่อ

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ทั้งคลิปสั้น และงานเขียนบทความพร้อมภาพประกอบในสื่อออนไลน์

อ่านต่อ

สินไซสัญจรสอนใจชาวสาวะถี - รายการข่าวเช้าเนชั่น

อ่านต่อ

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศแผนงานฯ

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

อ่านจุลสาร

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

  • มัลติมีเดีย

    +
  • แกลลอรี่

    +

แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com