14 ก.ย. 60 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”     5 ก.ย. 60 กำหนดการงานเสวนา “เมืองในดิน in น่าน” วันที่ 15-16 กันยายน 2560 จ.น่าน     11 ส.ค. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ : จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” 18–20 ส.ค. 60     10 ส.ค. 60 กิจกรรม Internal meeting ครั้งที่2 โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)” ปีที่ 2 วันที่ 30 ส.ค. 60     1 ส.ค. 60 โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน     27 ก.ค. 60 ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาวะ ภายใต้หัวข้อ จิตอาสา พลังแผ่นดิน “ทำดี ๗ Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”     21 ก.ค. 60 ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าชุมชน 14 ก.ย.60 @กระบี่     27 มิ.ย. 60 ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น     8 มิ.ย. 60 รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560     14 มี.ค. 60 ปฏิทินงาน SPARK U #อีสาน มีอะไร?...    

ข่าวอัพเดตตามกิจกรรม

ปั่น 3 ดี วิถีสุข

อ่านต่อ

โครงการวายังกูเละ ตะลุงมลายูขับขานร้อยเรื่องราวเท่าทันยาเสพติด

อ่านต่อ

พัทลุง ชุมชนดี สื่อดี เด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์

อ่านต่อ

ท่าพระที่นี่เคยมีโรงหนัง

อ่านต่อ

กิจกรรม ถอดชุดความคิด ถอดบทเรียน...ในกิจกรรม โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็ก " เมืองในดินอินน่าน "

อ่านต่อ

กิจกรรมถอดชุดความคิด ถอดบทเรียนในกิจกรรม โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็ก

อ่านต่อ

ผลงานตะกอนความคิด “เมืองในดิน in น่าน” ของนางสาวธนฝน แสนเขื่อน

อ่านต่อ

ผลงานตะกอนความคิด “เมืองในดิน in น่าน” ของนางสาวเจตินันท์ มารัด

อ่านต่อ

โครงการหาอยู่ หากิน วิถีถิ่นบ้านเรา จัดกิจกรรม นิทรรศการ อวดโฉมเรือไทยฯ เทิดไท้องค์ภูมิพล

อ่านต่อ

กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการอัตลักษณ์ไทยศิลปะพื้นบ้านไทย

อ่านต่อ

โครงการค่ายและเวทีละครเยาวชนพลังบวกสร้างเสริมสุขภาวะ2559-2560 : คำสอนของพ่อสู่วิถีทางแห่งสุขภาวะ

อ่านต่อ

การถอดบทเรียนเพื่อทดสอบความสามารถของเยาวชนที่รับการฝึกอบรม

อ่านต่อ

ท่าพระที่นี่เคยมีโรงหนัง

อ่านต่อ

โครงการสินไซโมเดล จัดกิจกรรม สัมมนาสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4 ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง

อ่านต่อ

ท่าพระมีไก่ย่าง มีเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้งหน้าตาและรสชาติ

อ่านต่อ

เจริญ สาดา นักสะสมใบปิดหนังแห่งท่าพระ

อ่านต่อ

ปั่น 3 ดี วิถีสุข

อ่านต่อ

โครงการวายังกูเละ ตะลุงมลายูขับขานร้อยเรื่องราวเท่าทันยาเสพติด

อ่านต่อ

พัทลุง ชุมชนดี สื่อดี เด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์

อ่านต่อ

ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี วิถีชุมชนท่ามะพร้าว สร้างสุขด้วยกะลา

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือภายใต้มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

อ่านต่อ

การถอดบทเรียนคณะทำงานและภาคีเครือข่าย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมภายใต้มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การปฏิรูปการเรียนรู้ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

การประชุม Update การพัฒนา Social campaign ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

สินไซสัญจรสอนใจชาวสาวะถี - รายการข่าวเช้าเนชั่น

อ่านต่อ

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศแผนงานฯ

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

อ่านจุลสาร

ดูรายงานพิเศษทั้งหมด

  • มัลติมีเดีย

    +
  • แกลลอรี่

    +

แนะนำลิงค์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com