ค่ายสืบสานสร้างสรรค์-โครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 20 เมษายน 61 / อ่าน : 2,117


 

กิจกรรมค่ายสืบสานสร้างสรรค์ - โครงการ"การพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์" ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญา มีการดำเนินงานดังนี้ 
1.ทำปั๊บสาโดยครูยุทธการ ขันชัย 
2.ฟ้อนเจิงพื้นฐาน โดย ครูวิศิษฐ์ สิทธิดง 
3.ทำลายคำ โดย ครูเฉลิมพล อาทิตย์สาม 
4.เย็บถุงย่าม โดย ครูสุทธิพงษ์ รินจ้อย

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com