ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ 11-13 มกราคม 2567

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 9 มกราคม 67 / อ่าน : 763


ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภายใต้โจทย์ / ธีม 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงสร้าง และระบบกลไกขับเคลื่อนภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power) ไทยสู่สากล 2. ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การขับเคลื่อนภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power) “รายสาขา” และ 3. ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power) ในบริบท “อัตลักษณ์ที่หลากหลาย” และคำนึงถึง “ความสมดุลหลากมิติ” สนใจร่วมงาน และดูกำหนดการงาน แสกนด์ QR code ได้เลย..

 

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]