เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการ Spark U ภาคอีสาน ตอน : อีสานม่วนสุข 5+1

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 7 ธันวาคม 62 / อ่าน : 2,608


 

เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการ Spark U ภาคอีสาน ตอน : อีสานม่วนสุข 5+1 

 

 

 

แบบเสนอโครงการ โครงการปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 .doc

สรุปภาพรวม SPARK-U อีสาน  .pdf

- เอกสารทีมติดตามประเมินผล  .pdf

- ข้อมูลเสริมจาก  TCDC  .pdf 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจ สปาร์คยู อีสานบ้านเฮา

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com