ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาด SPARK U อีสาน กับจัดการขยะของตนเองได้จนไม่มีขยะทิ้ง

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 9 สิงหาคม 61 / อ่าน : 6,260


เด็กเยาวชนชุมชนสาวะถี ร่วมกันถ่ายทำคลิปวีดีโอนำเสนอเรื่องราวคนในชุมชน ที่สามารถจัดการขยะของตนเองได้จนไม่มีขยะทิ้ง หนึ่งในโครงการ ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาด
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]