หุ่นกะลา : ละครสำหรับเยาวชน ในกระบี่เมือง3ดีวิถีสุข สื่อดี• พื้นที่ดี •ภูมิดี

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 25 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 1,722


 

 

การลงมือทำ ดีกว่าการพูดให้ฟัง…ลองเล่น ลองเรียนรู้ กับกระบวนการละครหุ่นสร้างสรรค์…สื่อดีที่เด็กๆสามารถออกแบบเองได้…:กระบี่เมือง3ดีวิถีสุข สื่อดี• พื้นที่ดี •ภูมิดีละครสำหรับเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารชุมชน

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com