เก็บตกบรรยากาศ เสวนา และฉายหนังสั้น โครงการศิลป์๘เปี่ยง  ในงานเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 7 

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 12 ธันวาคม 66 / อ่าน : 672


เก็บตกบรรยากาศ เสวนา และฉายหนังสั้น โครงการ "ศิลป์๘เปี่ยง"  ในงานเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 7 

หนังสั้น โครงการ "ศิลป์๘เปี่ยง" เล่าเรื่องพื้นที่ต้นแบบในการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในภาคอีสาน

 

โดยนำเรื่องราวจาก 4 พื้นที่ 

1. สะวะถีดีคัก ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2. อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

3. บ้านดงน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

4. โฮงสินไซ บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

เสวนาและฉายหนังด้วยความสุข ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นในงานเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 7

สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

หนังสั้นที่ฉายมีทั้งหมด 8 เรื่อง อาทิ

เรื่อง Sh(ad)ow

เรื่อง ลัทธิพิกล คนพิลึก

เรื่อง ส้มส่งสุข

เรื่อง สาวะ(วิ)ถี

เรื่อง หุ่นสานสุข

เรื่อง ฝอยแก่นฝอยสุข

เรื่อง สานรักสานศรัทธา

เรื่อง Joy not Enjoy

ภายในงานยังได้มีการโชว์ร้องเพลงของน้องซีแกรม (เจ้าของบทเพลงพบรกที่แม่กลอง) และกิจกรรมพาสนุกจากเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์และเครือข่ายชุมชนพร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

.

#ศิลป์แปดเปี่ยง

#หนังเมืองแคน7

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสสปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]