นิทรรศการ “หุ่นดี วิถีลูกทุ่งไทย สไตล์ประชาราษฎร์บําเพ็ญ” โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 13 กันยายน 2565 / อ่าน : 2,918

นิทรรศการ “หุ่นดี วิถีลูกทุ่งไทย สไตล์ประชาราษฎร์บําเพ็ญ” โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา โรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญ สํานักงานเขตห้วยขวาง จัดนิทรรศการ “หุ่นดี วิถีลูกทุ่งไทย สไตล์ประชาราษฎร์บําเพ็ญ” ขึ้น โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นเวลา 8.30 น. ที่ลานกีฬาหน้าเสาธงของโรงเรียน (อาคารโดม 1) มีผผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้วยขวาง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวาง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตห้วยขวาง ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการประเมินโครงการจาก สสส.
จากนั้นนายชัชชญา ขําจันทร์ ผู้อํานวยการเขตห้วยขวาง ประธานในพิธี พร้อมคณะ ผู้บริหารสํานักงานเขตห้วยขวาง เดินทางมาถึงห้องประชุม จึงเริ่มชม Presentation นําเสนอการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ภายใต้ธีม “หุ่นดี วิถีลูกทุ่งไทย สไตล์ ประชาราษฎร์บําเพ็ญ”
และเมื่อประธานในพิธี เดินทางจากห้องประชุม ชั้น 1 มาบริเวณพิธี ณ ลานเพลงลูกทุ่ง (หน้าเสาธงของโรงเรียน (อาคารโดม 1)) ตัวแทนผู้ดําเนินโครงการฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จากนั้นประธานทําพิธีเปิดงาน และให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน, มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ และชมการแข่งขันรอบ 3 ทีม สุดท้าย กิจกรรม “ลูกทุ่งแดนซ์สะเดิด ระเบิดไขมัน ภาค 2”
ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมต่าๆ
ภายในงาน ได้แก่  ลูกทุ่งแดนซ์สะเดิดระเบิดไขมัน  เมนูไทย สไตล์ลูกทุ่ง  เสน่ห์ลูกทุ่ง ลดพุง ลดโรค  ลูกทุ่งไทย ไร้ไขมัน128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]