V.2 - สมุดปกขาว เรื่อง ภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 31 พฤษภาคม 67 / อ่าน : 232


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารสมุดปกขาว V.2

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การปฏิรูปประเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง ภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม 

 

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]