“ไฮ่ - ไร่ โชว์ " (High - lights show)” ภายใต้ธีม ลาดนาเพียง “ไฮ่” นี้มีแต่ม่วน ชวนรักสุขภาพ นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 20 มีนาคม 2567 / อ่าน : 316

“ไฮ่ - ไร่ โชว์ " (High - lights show)” ภายใต้ธีม ลาดนาเพียง “ไฮ่” นี้มีแต่ม่วน ชวนรักสุขภาพ นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
บรรยากาศนิทรรศการ “ไฮ่ - ไร่ โชว์ " (High - lights show)” ภายใต้ธีม ลาดนาเพียง “ไฮ่” นี้มีแต่ม่วน ชวนรักสุขภาพ นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ของโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


นิทรรศการ “ไฮ่ - ไร่ โชว์ " (High - lights show)” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง นำเสนอออกมาในฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน ประกอบด้วย 1. เปิดเถียงนาปากโป "อาหารไข่นี้ ใส่ใจสุขภาพ" โชว์อาหารที่ชนะการประกวดเมนูชูสุขภาพอาหารท้องถิ่น ส่งเสริมด้านความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกต้อง ลดหวาน มัน เค็ม 2.ฐานเกวียนล้อสุขภาพ หมุนฮูลาฮูป สลายพุงsize s เป็นฐานแข่งวิ่งผลัดฮูลาฮูปแข่งกัน เพื่อวิ่งไปหมุนวงล้อเกี่ยวกับอาหาร เพื่อตอบคำถามว่ามีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ และเกมบันไดงู ตอบคำถามอาหาร 5 หมู่ 3. ฐานจับปลาข่อน ฐานนี้เป็นการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ผลิตสื่อเพลง “ม่วนซื่น หุ่นแซ่บ” ทำนองเพลงฮิตในปัจจุบันมาดัดแปลงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ประกอบท่าไถนา ถอนกล้า ดำนา จับปลา เป็นต้น ฐานนี้ได้ทั้งออกกำลังกาย พร้อมสร้างความสนุกสนานผ่อนคลาย และ 4. ฐานกองฟางเขียว เหลือง แดง กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โดยการอ่านฉลากโภชนาการตามสัญญาไฟจราจร เขียว เหลือง แดง

 

ผลงานนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ครั้งนี้ของโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มุ่งใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ มีการถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ โดยให้ความสำคัญกับครูผู้สอน เด็กนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน


#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนบ้านโนนม่วง

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ได้ที่
.


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]