“ลันตาโจรสลัด สกัดความอ้วน” นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 18 มีนาคม 2567 / อ่าน : 385

“ลันตาโจรสลัด สกัดความอ้วน” นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

“ลันตาโจรสลัด สกัดความอ้วน” นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ของโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


“ลันตาโจรสลัด สกัดความอ้วน” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน นำเสนอออกมาในฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน โดยแกนนำนักเรียน ดังนี้  1. ฐานเกาะแผนที่เดินทางไปสู่ความรู้ เรียนรู้ความรู้เรื่องอาหารตาม สัญญาณไฟ ฉลาก 3 สี อาหารลดหวาน มันเค็ม เพิ่มผักผลไม้ 2.ฐานเกาะเมนูโจรสลัด นำเสนอสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารท้องถิ่น น้ำพริกตาเดียว โจรกรรมยำติดเกาะ 3.ฐานเกาะตะลุยสมบัติ โจมตีรหัสลับ เล่นเกมแยกประเภทอาหาร ใส่ใน กล่อง 3 สี เขียว เหลือง แดง ให้ถูกต้อง และ 4.ฐานเกาะโบกสะบัด สกัดไขมัน ออกกำลังกายประกอบท่าทางโจรสลัด ชื่อเพลง “ลันตา โจรสลัด สกัดความอ้วน” เป็นเพลงที่ครูและแกนนำนักเรียน แต่งเพลงและขับร้องเอง

 

ผลงานนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ครั้งนี้ของโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มุ่งใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ มีการถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ โดยให้ความสำคัญกับครูผู้สอน เด็กนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ได้ที่
.

 128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]