หุ่นดีบนพรมแดง Healthy Fashion Week @โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 30 กันยายน 2565 / อ่าน : 2,445

หุ่นดีบนพรมแดง Healthy Fashion Week @โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์


วันพุธที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมหุ่นดีบนพรมแดง Healthy Fashion Week ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผักและผลไม้) กิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะครู และนักเรียนพร้อมกัน ที่ลานกีฬาหน้าเสาธงของโรงเรียน เมื่อคณะกรรมการประเมินโครงการฯ อาทิ นักวิชาการด้านวิชาการ และด้านสื่อ เดินทางมาถึงได้เข้าห้องประชุมโรงเรียน เพื่อชมคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการ"อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผักและผลไม้)

จากนั้นคณะกรรมการฯ รับชมกิจกรรม เดินแฟชั่นโชว์ หุ่นดีบนพรมแดง Healthy Fashion Week และกิจกรรมการแข่งขัน "ตำส้มตำ" , กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อการอ่านฉลากโภชนาการตามสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง) จากนั้นคณะกรรมการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผักและผลไม้) เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันจัดแสดงผลงานของทั้ง 24 โรงเรียนเพื่อหาสุดยอดโรงเรียน และรับถ้วยพระราชทานต่อไป

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]