จัดนิทรรศการ วัดปทุมวนารามฯ Para Mall มาห้างนี้ Healthy กลับไป

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 27 กันยายน 2565 / อ่าน : 945

จัดนิทรรศการ"วัดปทุมวนารามฯ Para Mall มาห้างนี้ Healthy กลับไป

 

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร  ได้มีการจัดกิจกรรมอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ )ในวิถีNew normal ปีที่4 ระยะที่ 2 ด้วยนิทรรศการ “วัตดปทุมวนารามฯ Para Mall มาห้างนี้ Healthy กลับไป ” ที่สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

กิจกรรมแรกเริ่มต้นเวลา 13.00น. ด้วยการชมวีดิทัศน์แนะนำเกี่ยวกับ "วัดปทุมวนารามฯ Para Mall มาห้างนี้ Healthy กลับไป" ระยะที่ 2  และในเวลา 13.30 น. เป็นพิธีเปิด โดยผู้อำนวยการโรงเรียน และมีหัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน ซึ่งผู้อำนวยการเขตปทุมวันเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้ง มอบรางวัล การประกวดต่างๆ ในโครงการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งในนิทรรศการมีฐานกิจกรรมมากมาย อาทิ 1.กิจกรรม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ปั่นความรู้ Healthy Book Shop 2.กิจกรรม H.O.T. Supermarket  3.กิจกรรม 3F Healthy Mall 4.กิจกรรม Healthy Cineplex  หลังจากชมนิทรรศการทางคณะกรรมการ สสส. สะท้อนและเสนอแนะสรุปโครงการ

 

บรรยากาศภายในงานจะสนุกแค่ไหนติดตาม ภาพที่นี่

#สสส#โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

#วิถีNewnormalปีที่4

#วัดปทุมวนารามฯParaMallมาห้างนี้Healthyกลับไป

#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

#หวาน

#มัน

#เค็ม

#ผัก

#ผลไม้128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]