นิทรรศการ BR Brilliant Health Airline Day @โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 27 กันยายน 2565 / อ่าน : 1,523

นิทรรศการ"BR Brilliant Health Airline Day" @โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดกิจกรรมอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม ) ด้วยนิทรรศการ “BR Brilliant Health Airline" เที่ยวบินแห่งสุขภาพ ที่สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.กิจกรรมแรกเริ่มต้นเวลา 13.30น. ด้วยการชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการ และเชิญคณะกรรมการ ณ โครงหลังคาเอนกประสงค์ เพื่อเปิดพิธีโดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุรัสวดี ปุยะติ กล่าวรายงานกิจกรรมและ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเขมสุภางค์ สุขประกอบ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมรับชมการแสดงพิธีเปิดก่อนที่เริ่มเข้าสู่กิจกรรมหลังจากนั้นประธานและคณะกรรมการเดินชมกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ อาทิ ฐานที่ 1 กิจกรรมการให้ความรู้โภชนาการด้านต่าง ๆ ฐานที่ 2 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ ฐานที่ 3 กิจกรรมเมนูอาหารสู่สุขภาพดี ฐานที่ 4 กิจกรรมการออกกำลังกาย ฐานที่ 5 กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบิน เมื่อเยี่ยมชมครบทุกฐานคณะกรรมการให้ ข้อเสนอแนะและปิดกิจกรรม


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]