ขบวนการปลูกศรัทธา ยุวเชฟแปรรูป แปลงร่าง สร้างหุ่น @โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 22 กันยายน 2565 / อ่าน : 797

ขบวนการปลูกศรัทธา ยุวเชฟแปรรูป แปลงร่าง สร้างหุ่น @โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา คณะกรรมการพี่เลี้ยงทีมวิชาการ, ทีมพัฒนาด้านสื่อและนวัตกรรม, ทีมติดตามประเมิณผลภายใน โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรม ขบวนการปลูกศรัทธา ยุวเชฟแปรรูป แปลงร่าง สร้างหุ่น ที่ลานโดมโรงเรียนวัดปลูกศรัทรา กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดงาน "ขบวนการปลูกศรัทรา ยุวเชฟแปรรูป แปลงร่าง สร้างหุ่น" โดยมีนางสาวภัควลัญชญ์ บุญครอง ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นร่วมชมการแสดง "ยุวเชฟสับผัดตำขจัดพุง" จากโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ตามด้วยการประกาศรางวัลและมอบเกียรติบัตรการประกวดการเต้นออกกำลังกาย จากโรงเรียนเครือง่ายที่ 35 เขตลาดกระบัง และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมประกวดชื่อเมนูอาหาร ก่อนที่คณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าห้องประชุมพุทรรักษาเพื่อชมคลิปการนำเสนอผลงานกิจกรรม
จากนั้นมีการนำชมฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฐานที่ 1 เปิดตู้เย็นปริศนา, ฐานที่ 2 แผ่นป้ายสลัดสกัดไขมัน และฐานที่ 3 ยุวเชฟ The winner ก่อนที่คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าห้องประชุมพุทธรักษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ดังภาพกิจกรรมดังนี้


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]