นิทรรศการ “ เปิด ท่าหลอแหล Healthy Port @โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 22 กันยายน 2565 / อ่าน : 56

นิทรรศการเปิด ท่าหลอแหล Healthy Port @โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล คณะกรรมการพี่เลี้ยงทีมวิชาการ, ทีมพัฒนาด้านสื่อและนวัตกรรม, ทีมติดตามประเมิณผลภายใน โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ร่วมไปถึงคณะครูโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ร่วมโครงการ “ท่าหลอแหล Healthy Port" เพื่อเปิดนิทรรศการ “เปิด ท่าหลอแหล Healthy Port” โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. ประธานในพิธีและผู้ติดตาม รวมถึงคณะกรรมการทั้งหมดเข้าสู่ที่รับรองที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ จากนั้นชมการเห่เรือต้อนรับ และเข้าสู่พิธีเปิด ณ "สวนเกษตรพอเพียง เพื่อการเรียนรู้" โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล กล่าวรายงานจากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน "ภารกิจพิชิตธง" ตามลำดับ ก่อนรับชมการแสดงชุด "พายเรือล่อง คลองหลอแหล", รับชม VTR โครงการ และชมนิทรรศการ ฐานความรู้ ต่างๆ อาทิ ฐานที่ 1 เทียบท่าความรู้, ฐานที่ 2 เมนูไร้ห่วงยาง, ฐานที่ 3 ท่านี้ไม่มีอ้วน Exercise ไม้พายสลายไขมัน และเดินชมตลาดน้ำท่าหลอแหล Healthy Port Fair และร่วมภารกิจพิชิตธง " รู้เท่าทันสื่อการอ่านฉลาก โภชนาการอาหารโซนสี " ก่อนเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ


โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้
.
#สสส
#โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#ท่าหลอแหลHealthyPort
#โรงเรียน
#โครงการ
#HealthyPort
#Healthy
#Port
#รู้เท่าทันสื่อ
#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
#หวาน
#มัน
#เค็ม
#ผัก
#ผลไม้ 128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]