โครงการ 4 ป.ภูมิใจไทอีสาน (ปลุก ปรับ เปลี่ยน ปลื้ม) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 1 สิงหาคม 60 / อ่าน : 594


โครงการ 4 ป.ภูมิใจไทอีสาน (ปลุก ปรับ เปลี่ยน ปลื้ม) 


          1. ป. ปลุกใจ คือการปลุกใจเด็กเยาวชน ให้นำเสนอปัญหา เรื่องราวที่อยากจะปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอาจจะเป็นปัญหาที่เด็กเยาวชนพบเจอและอยากแก้ไข

          2. ป.ปรับ คือการปรับวิธีการ ปรับวิธีคิด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่เด็กเยาวชนต้องการ อาจจะเป็นภาพฝันก่อน ก่อนจะลงมือทำจริง

          3. ป.เปลี่ยน เด็ก และ เยาวชน ในพื้นที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของตนเองให้ดีขึ้น เบื้องต้นอาจจะเปลี่ยนในวิธีคิด ก่อนที่จะลงมือทำอย่างแท้จริง

          4. ป.ปลื้ม เด็ก เยาวชน ที่ได้ร่วมโครงการ ได้ปลื้มใจกับผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ตัวเองได้เป็นผู้ร่วมกันกำหนด

เห็นปัญหา เด็กเยาวชนในพื้นที่ 3 กลุ่มปฏิบัติการที่แตกต่างกันคือ เด็กในสถานพินิจ เด็กในชุมชนเมือง และเด็กในสังคมชนบท ว่าจะมีปัญหาที่เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร

เห็นภาพฝัน เด็กเยาวชนในพื้นที่ 3 กลุ่มปฏิบัติการที่แตกต่างกันคือ เด็กในสถานพินิจ เด็กในชุมชนเมือง และเด็กในสังคมชนบท ว่าจะมีความฝัน ความหวัง ที่เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร

 

พื้นที่ดำเนินการ

          1. สถานพินิจเด็กและเยาวชน อ.เมือง เนื่องจากเด็กเยาวชนกลุ่มนี้เป็นเด็กเยาวชนที่ทำผิดพลาดในชีวิต หากเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็น แสดงออกถึงความฝัน ความหวัง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขในอนาคตได้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้มีความฝันเหมือนเด็กทั่วไป

          2. ชุมชนเมือง เทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง ในการที่จะกระทำผิดได้ โดยปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่สภาพพื้นที่อยู่อาศัย ที่เสี่ยงกับการที่จะทำให้เด็กเดินทางผิด และเสียอนาคตได้ หากเปิดโอกาสให้เขาสะท้อนปัญหาของชุมชนออกมา และ พร้อมจะลงมือแก้ไขหากมีโอกาสจะทำให้เห็นความคิด ความหวัง ความฝันของเด็กกลุ่มนี้ได้

          3. ชุมชนสาวะถี จ.ขอนแก่น   เด็ก เยาวชนในพื้นที่ เป็นกลุ่มเด็กที่โชคดีที่ได้อยู่ท่ามกลางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีผู้ใหญ่บอกเล่า  สั่งสอน แม้จะอยู่ไม่ไกลเมืองมากนัก แต่เป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิต แม้จะอยู่ในพื้นที่ดี แต่เด็กเยาวชนอาจจะมีปัญหา และอยากจะนำเสนอ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขในอนาคต

 

        ติดตามโครงการ 4 ป.ภูมิใจไทอีสาน (ปลุก ปรับ เปลี่ยน ปลื้ม) พื้นที่ต้นแบบที่จะเกิดขึ้นในปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) ภาคอีสาน ได้อย่างต่อเนื่องที่ www.artculture4health.com 

 

 

 

 

งานที่เกี่ยวข้อง

 ** โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข : ปลุกใจไทอีสาน กับ โครงการ SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าพระ : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน


 

 

 

@จากจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน 2560


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com