โรงเรียนต้นแบบ -> โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการ Modeling ปั้นหุ่นดีที่ มัชฌันฯ

หมวดหมู่: โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ 5  จัดนิทรรศการ Modeling ปั้นหุ่นดีที่ มัชฌันฯ 1. กำกับติดตามตรวจสอบกิจกรรมประจำเดือน  2. จัดนิทรรศการปั้นหุ่นดีที่ มัชฌันฯ Modeling 7 กันยายน  2561

กิจกรรมที่ 4 หนุ่มสาว Modeling ปั้นหุ่นดี

หมวดหมู่: โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
1. ทีมครูที่ปรึกษาร่วมกันคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและให้มีความรู้ด้านสุขภาพ                     สามารถนำความรูเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                 2. ประกวดมัชฌันฯ Modeling ชาย/หญิง 

กิจกรรมที่ 3 Strong สู่ Cat Walk

หมวดหมู่: โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
 ฐานที่ 1  ยืดเหยียดร่างกายสลายพุง                            - ยางยืดยืดเหยียด                            - กระโดดตามร่องคล่องแคล่ว                 ฐานที่ 2  คิวอาร์โค้ต                             -  รู้ประโยชน์/ โทษของการบริโภความหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้                 ฐานที่ 3   เบิร์นพลังงานเผาผลาญด้วยบันได 

กิจกรรมที่ 2 กินอยู่อย่างนางแบบ

หมวดหมู่: โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่  2  กินอยู่อย่างนางแบบ  1.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความรู้สู่การปฏิบัติ /ให้ความรู้วิธี/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการกิน 2.รู้เท่าทันสื่อฉลากบอกคุณภาพ 3.การปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเช้า- กลางวัน- เมนูอาหารคาวเป็นต้ม นึ่ง ย่าง   เมนูอาหารหวานเป็นผลไม้ทุกวัน 4.การสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น กล้วย เห็ด น้ำสมุนไพร   วิเคราะห์แคลอรีในอาหารกับการเผาผลาญพลังงาน      


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]