คู่มือความรู้เรื่อง PM 2.5 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมวดหมู่ แบบฟอร์มต่าง , โดย : admin , 22 มกราคม 63 / อ่าน : 2,282


ฝุ่นละอองตัวร้าย PM2.5 : สำหรับเด็ก
ดาวโหลด
PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว : สำหรับบุคคลทั่วไป ดาวโหลด
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 : สำหรับผู้สูงอายุ ดาวโหลด


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]