เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ปี พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 2 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 1,172


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค

 : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ปี พ.ศ. 2565


 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

 

สนับสนุนโดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

โดย : โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม 


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]