หูหิ้วแก้วเตยปาหนัน จ.กระบี่

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

หูหิ้วแก้วเตยปาหนัน
ไอเท็มของคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องง้อถุงพลาสติกอีกต่อไป
#ตลาดปันสุข วันนี้มีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ..
“หูหิ้วแก้วเตยปาหนัน” ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชน จากงานฝีมือชาวบ้านทุงหยีเพ็ง จ.กระบี่
“เตยปาหนัน” เป็นพืชท้องถิ่นที่พบเห็นอยู่ทั่วไป เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ชื้นแฉะที่มีดินทรายปนอยู่
หรือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า หรือบริเวณลำธาร
นำมาแปรรูป เพื่อทอ หรือจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]