เกี่ยวกับเรา

พื้นที่สื่อสารงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งของภาคีสื่อศิลปวัฒนธรรมและผู้สนใจ ผ่านเรื่องราวของศิลปินชุมชน การละเล่นและการแสดงอาหารท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สินค้าชุมชน รวมถึงเรื่องเล่าของผู้ที่มีแนวคิดเจ๋งๆ จิตอาสา เพื่อส่งต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจสู่คนอื่นๆ ในสังคม จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ”ปัน-Project”เพื่อใช้ “ศิลปะ” สื่อสารอย่าง “สร้างสรรค์”เพื่อ “สร้างความภาคภูมิใจ” ในความเป็นไทยด้วยกัน

เป้าหมาย

  • เปิดพื้นที่ให้เครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปัน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำศิลปะมาบำบัด และร่วมเติมพลังบวก ให้กำลังใจ เพื่อฝ่าวิกฤติโควิด สู้ไปด้วยกัน Goal
  • ชวนคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ผลงานและร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในสังคม
  • สร้างชุมชนศิลปวัฒนธรรม ชุมชนวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]