ข้าวเกรียบอัญชัน

หมวดหมู่ , 27 มีนาคม 67

ข้าวเกรียบอัญชัน

 

สั่งได้เลย ของดีจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของข้าวเกรียบสมุนไพรเครือตดหมานางสุมณฑาสาวะถี "ข้าวเกรียบอัญชัน"

ของดีมีประโยชน์ทำจากธรรมชาติล้วน ๆ

ราคากล่องละ 60 บาท ไม่รวมค่าส่ง

สนใจสั่งได้เลย ที่ เที่ยวสาวะถีวิถีสุข

 

 

#ข้าวเขียบสมุนไพรนางสุมณฑา #บ้านสาวะถี #สาวะถีดีคัก #วิสาหกิจเพื่อสังคม #สุมาลีสุวรรณกร#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส.  #สสส

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

 

และ

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsookโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]