เสน่ห์บางลำพูมีของที่ระลึกบางลำพู มาฝากเป็นหนึึ่งในตัวเลือกในปีใหม่นี้

หมวดหมู่ , 20 ธันวาคม 66

ปีใหม่นี้ มีของฝากของขวัญหรือยัง ? ....

วันนี้ เสน่ห์บางลำพูมีของที่ระลึกบางลำพู มาฝากเป็นหนึึ่งในตัวเลือก

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและราคาได้ที่

@พิพิธบางลำพู

.

#ของที่ระลึกบางลำพู #บางลำพู #ของที่ระลึก

#บางลำพู #เสน่ห์บางลำพู #ของที่ระลึก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

.

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

และที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsookโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]