“เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567” ชูแนวคิด “สะออนเด้” ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต ยกระดับเทศกาลสร้างสรรค์อีสาน สู่การเชื่อมโยงภาคธุรกิจ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 10 กรกฎาคม 67 / อ่าน : 83


“เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567” ชูแนวคิด “สะออนเด้” ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต ยกระดับเทศกาลสร้างสรรค์อีสาน สู่การเชื่อมโยงภาคธุรกิจเป้าหมายครอบคลุม 3 อุตสาหกรรม จัดเต็มตลอด 9 วัน 4 พื้นที่หลัก ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567 นี้

.

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 หรือ Isan Creative Festival 2024 (ISANCF2024) เทศกาลสุด ‘สะออนเด้’ ที่โดดเด่นด้วยการต่อยอดของดีจาก 3 อุตสาหกรรมอีสาน งานอาร์ต อาหาร ดนตรีและภาพยนตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 พร้อมด้วยนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น

ซึ่ง ดร. ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2565-2567 โดยมีภาคีเครือข่ายภาคอีสานเข้าร่วม อาทิ ชุมชนสาวะถี จังหวัดขอนแก่น , โฮงสินไซ จังหวัดขอนแก่น , สหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ , หมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา จังหวัดมหาสารคาม และสินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจากจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

สำหรับงานอีสานสร้างสรรค์ในปีนี้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ สสส. นั้นจัดขึ้นภายใต้ธีมว่า “สะออนเด้ พราวออฟอีสาน” โดยในงานนี้แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส เข้ามามีส่วนร่วมใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1.การนำเอาผลงานวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าไปนำเสนอ ทั้งเรื่องของนวัตกรรมด้านอาหาร งานคราฟท์ แอนด์ ดีไซน์ ทางด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่เป็นเอ็นเตอร์เทนเม้นท์เพื่อชุมชนเพื่อสังคมโดยรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ชุมชน สื่อพื้นบ้าน ในขณะเดียวกันยังมีการสนับสนุนให้ชุมชนได้คิดค้นนวัตกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือเครื่องดื่มเมนูชูสุขภาพ ดึงเอานวัตกรรมเรื่องการออกแบบ การจักสาน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รวมทั้งการแสดงที่มีการสอดแทรกประเด็นทางด้านสุขภาวะ ด้านสุขภาพ ที่เราเรียกว่า Soft Power for Health เป็นการแฝงประเด็นเพื่อสุขภาวะเข้าไปในงานสินค้าทางด้านทุนวัฒนธรรมนั่นเอง ซึ่งเราอยากเห็นว่าภาคีเครือข่ายอีสานนั้นมีการดึงเอาเด็กและเยาวชนมาพัฒนาในเรื่องของจิตอาสาเพื่อเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ นักเล่าเรื่อง ฉtนั้นในงานนี้นอกจากมีการแสดงผลงานของภาคีวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุกพื้นที่ของภาคอีสานแล้วการนำเด็กและเยาวชนมาเป็นไกด์นำชมบูทหรือการแสดงได้ด้วย

ส่วนที่ 2 สิ่งที่แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ทำงานร่วมกับ TCDC หรือ CEA ขอนแก่นนั้น คือเรื่องของการพัฒนาสตรีทฟู้ด ร้านค้าอาหารย่านกังสดาน ขอนแก่น เราอยากจะพัฒนาให้อาหารที่ขายนั้นเป็น Food For Health อาหารเมนูชูสุขภาพ เครื่องดื่มชูสุขภาพ ที่อย่างน้อยมีการ ลดหวาน มัน เค็ม ได้ เพิ่มสิ่งที่เป็นข้อควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพลงไป ลดมัน ลดเค็ม ลดหวานลงโดยการนำเอาภาคีทางด้านอาหาร จากกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ TCDC ร่วมกับเครือข่ายนักออกแบบในภาคอีสาน ว่าเราจะออกแบบ ตกแต่งทำให้สตรีทฟู้ดดูคลีน สะอาด น่ากิน ถูกสุขลักษณะ พ่อครัว แม่ครัว คนปรุงอาหารแต่งกายที่เหมาะสม มีผ้าคลุมผม มีสูตรเมนูอาหารที่ลด เค็ม มัน หวาน ชัดเจน โดยจะมีการจัดการอบรม พัฒนาศักยภาพ พัฒนาเมนูชูสุขภาพ และมีการร่วมกันโปรโมทและมอบรางวัลพิเศษให้เพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะยาวให้เกิดขึ้น และหากใครจะทำต่อเมื่อจบเทศกาลนี้เราจะสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดต่อไป

.

ส่วนที่ 3 มีการรวมตัวกันของเครือข่าย Spark U ภาคอีสาน เข้ามาร่วมด้วยเพราะเครือข่ายนี้มีการการดึงเอาเรื่องของสังคม สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ โดยมีการเสนอนวัตกรรม นโยบายเพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชนและสังคม

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมกิจกรรมต่างๆ ที่ สสส. ได้นำมาร่วมในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 หรือ Isan Creative Festival 2024 (ISANCF2024) นี้ สามารถมาได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น), ถนนกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถเข้าชมในส่วนต่างๆ ในงาเทศกาลนี้ได้อีกหลายๆ จุด อาทิ ย่านโคลัมโบ Columbo Creative Community, ย่านศรีจันทร์ ตึกแก่น (Khon Kaen Innovation Centre) และพื้นที่อื่น ๆ เช่น Vector Coffee Roaster ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น. ครับ ดร. ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าว

.

.

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567

29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture.4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

#ISANCREATIVEFESTIVAL

#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

#ISANCF2024

#CEA #CreativeEconomyAgency

#SE

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

#วิสาหกิจเพื่อสังคม

#สสสปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]