“บ้านงิ้วแรกแตก แหก หวาน มัน เค็ม” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 20 มีนาคม 67 / อ่าน : 163


“บ้านงิ้วแรกแตก แหก หวาน มัน เค็ม” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

 

“บ้านงิ้วแรกแตก แหก หวาน มัน เค็ม” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านงิ้ว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

“บ้านงิ้วแรกแตก แหก หวาน มัน เค็ม” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนบ้านงิ้ว นำเสนอออกมาในฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน โดยแกนนำนักเรียน ดังนี้ ฐานที่ 1 เปิดประตูสู่อเวจี (ให้ความรู้สัญญาณไฟ การอ่านฉลาก) ฐานที่ 2 รายการเชฟกระทะทองแดง สาธิตการทำอาหารชูสุขภาพจากวัตถุดิบพื้นบ้าน “ดอกงิ้ว” อาทิ ผัดดอกงิ้วไฟแดง แกงส้มพี่ยมยกล้อ ยำดอกงิ้วสะท้านโลกีย์ ฐานที่ 3 ยมฑูตขูดไขมัน (เล่นเกมแยกอาหาร 5 หมู่ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย) และฐานที่ 4 กางบัญชีหนังหมาพญายมราช (หนังประโมทัย ส่งเสริมด้านอารมณ์) 

ทั้งหมดของการนำเสนอผลงานครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการ "บ้านงิ้วนรกแตก แหกหวานมันเค็ม" เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภาวะโภชนาการ ในเด็กวัยเรียนเพิ่มขึ้น และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ลดอาหารหวาน มันเค็ม เพิ่มผักและผลไม้ ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนบ้านงิ้ว

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture.4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4healthปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]