“Khan Chan Fun Fair” ภายใต้ธีม “Sahatsakhan City ขยี้พุง” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 20 มีนาคม 67 / อ่าน : 165


“Khan Chan Fun Fair” ภายใต้ธีม “Sahatsakhan City ขยี้พุง” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

“Khan Chan Fun Fair” ภายใต้ธีม “Sahatsakhan City ขยี้พุง” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ของโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะแหลมโนนวิเศษ และบริเวณลานปู่เชียงโสม

“Khan Chan Fun Fair” นิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ บรรยากาศภายในงานเริ่มออกตัวด้วยการออกกำลังกายเต้นอบอุ่นร่างกาย พร้อมปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน "Sahatsakhan fun firm fit" ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้วยังมีอีก 4 ซุ้มกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชม ดังนี้ ซุ้มที่ 1 ซุ้มความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลักโภชนาการ (3 อ.) (3 สี) การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน อันตรายของโรคอ้วน การเลือกบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้การรู้เท่าทันสื่อ, ซุ้มที่ 2 ซุ้มนวัตกรรม “ตู้เช็กอิน BMI” สื่อคำนวณปริมาณการเผาผลาญกิโลแคลอรี่ โดยวัดน้ำหนักและส่วนสูง ชั่งตวงวัดวัตถุดิบอาหาร, ซุ้มที่ 3 ซุ้มผู้ชนะการแข่งขันเมนูเพื่อสุขภาพ, ซุ้มที่ 4 ซุ้มเกมส์และนันทนาการ เช่น “สะพานสารอาหารจำแนกหมู่อาหารพลังงานสารอาหาร” และกิจกรรมคัดแยกอาหารตามโซนสี เป็นต้น และ ซุ้มที่ 5 ซุ้มของดีเมืองสหัสขันธ์จันทรัตน์วิถี

ผลงานนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ครั้งนี้ ของโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และอันตรายของโรคอ้วน และการปฏิบัติตนเพื่อให้ได้สุขภาพดีห่างไกลโรคอ้วน ส่งเสริมการเลือกรับประทานโดยคำนึงถึงอาหารโซนสีในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้ ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีการถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4healthปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]