“สินไซสร้างเสริมสุขภาพ” นิทรรศการผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ต.สาวะถี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 19 มีนาคม 67 / อ่าน : 159


“สินไซสร้างเสริมสุขภาพ” นิทรรศการผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ต.สาวะถี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

“สินไซสร้างเสริมสุขภาพ” นิทรรศการผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ของโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ต.สาวะถี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

“สินไซสร้างเสริมสุขภาพ” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) นำเสนอออกมาใน 4 บูธกิจกรรม โดยแกนนำนักเรียน ดังนี้ 1. ซุ้ม พี่สินไซจ๋า หนู ๆ อยากรู้ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการตามสัญญาณไฟจราจร  2. ซุ้ม เปิดครัวยักษ์กุมภัณฑ์ ให้ความรู้ด้านการเลือกวัตถุดิบ และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร และนำเสนอเมนูอาหารจากผู้ที่ชนะการแข่งขันทำอาหาร  3. ซุ้ม ออกกำลังกายสมวัยสไตล์สินไซและผองเพื่อน ให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และกิจกรรมเต้นประกอบเพลง  และ 4. ซุ้ม สินไซคิดพิชิตไขมัน ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้นเพื่อช่วยลดต้นขาและหน้าท้อง นั่นคือ “จักรยานปั่น ปั้นหุ่นดี”

ทุกกิจกรรมข้างต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ทั้งสร้างการตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปลูกฝังพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ (การอ่านฉลากโภชนาการ) และส่งเสริมให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนให้มีสุขภาพดีตามหลักโภชนาการ ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนบ้านสาวะถีสาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture.4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4healthปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]