“ไฮ่ - ไร่ โชว์ " (High - lights show)” ภายใต้ธีม ลาดนาเพียง “ไฮ่” นี้มีแต่ม่วน ชวนรักสุขภาพ นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 19 มีนาคม 67 / อ่าน : 168


“ไฮ่ - ไร่ โชว์ " (High - lights show)” ภายใต้ธีม ลาดนาเพียง “ไฮ่” นี้มีแต่ม่วน ชวนรักสุขภาพ นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

บรรยากาศนิทรรศการ “ไฮ่ - ไร่ โชว์ " (High - lights show)” ภายใต้ธีม ลาดนาเพียง “ไฮ่” นี้มีแต่ม่วน ชวนรักสุขภาพ นิทรรศการแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ของโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

นิทรรศการ “ไฮ่ - ไร่ โชว์ " (High - lights show)” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง นำเสนอออกมาในฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน ประกอบด้วย 1. เปิดเถียงนาปากโป "อาหารไข่นี้ ใส่ใจสุขภาพ" โชว์อาหารที่ชนะการประกวดเมนูชูสุขภาพอาหารท้องถิ่น ส่งเสริมด้านความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกต้อง ลดหวาน มัน เค็ม 2.ฐานเกวียนล้อสุขภาพ หมุนฮูลาฮูป สลายพุงsize s เป็นฐานแข่งวิ่งผลัดฮูลาฮูปแข่งกัน เพื่อวิ่งไปหมุนวงล้อเกี่ยวกับอาหาร เพื่อตอบคำถามว่ามีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ และเกมบันไดงู ตอบคำถามอาหาร 5 หมู่ 3. ฐานจับปลาข่อน ฐานนี้เป็นการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ผลิตสื่อเพลง “ม่วนซื่น หุ่นแซ่บ” ทำนองเพลงฮิตในปัจจุบันมาดัดแปลงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ประกอบท่าไถนา ถอนกล้า ดำนา จับปลา เป็นต้น ฐานนี้ได้ทั้งออกกำลังกาย พร้อมสร้างความสนุกสนานผ่อนคลาย และ 4. ฐานกองฟางเขียว เหลือง แดง กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โดยการอ่านฉลากโภชนาการตามสัญญาไฟจราจร เขียว เหลือง แดง

___________________________________________________________________________________

ผลงานนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ครั้งนี้ของโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มุ่งใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ มีการถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ โดยให้ความสำคัญกับครูผู้สอน เด็กนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture.4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4healthปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]