บรรยากาศการเยี่ยมชมการทำงาน และชมผลงานของสำนักช่างสิบหมู่

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 25 มกราคม 67 / อ่าน : 202


บรรยากาศการเยี่ยมชมการทำงาน และชมผลงานของสำนักช่างสิบหมู่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน ศสช. , คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา , สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (มหาวิทยาลัยมหิดล) , กระทรวงการต่างประเทศ , กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยแนวทางการอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปกรรมของชาติ สู่ภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ

ในการประชุมครั้งนี้มีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นประธานและมีนางวีรยา จันทรดี ผู้อํานวยการสำนักช่างสิบหมู่ ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับสู่การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยแนวทางการอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปกรรมของชาติ สู่ภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติขึ้นที่ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

หลังการประชุมได้มีการเยี่ยมชมการทำงานและผลงานของสํานักช่างสิบหมู่ ซึ่งหลังจากนี้จะมีนโยบายและการทำงานเพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปกรรมของชาติ สู่ภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติอย่างไรสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่

.

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

และที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsookปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]