การเปิดศูนย์เรียนรู้เสน่ห์บางลำพู แหล่งรวมตัวของคนรักบางลำพู

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 31 ตุลาคม 66 / อ่าน : 593


 

คลิปข่าว : การเปิดศูนย์เรียนรู้เสน่ห์บางลำพู แหล่งรวมตัวของคนรักบางลำพู นำเสนอโดย : TV5HD ONLINE

กทม.ร่วมกับ ทบ. เปิดศูนย์การเรียนรู้เสน่ห์บางลำพู : 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]