สปาร์คยูอีสาน : เล่าเรื่องเลย Loei Story

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 66 / อ่าน : 1,603


สปาร์คยูอีสาน : เล่าเรื่องเลย "Loei Story"

 

กว่าจะเป็น 11 แรงบันดาลใจ

กว่าจะลงแรง

กว่าจะเป็นแรง

กว่าจะเสริมแรง

กว่าจะร่วมแรง...

แรงบันดาลคน

ดลบันดาลเมือง

 

 

 

#เล่าเรื่องเลย #เลย #สปาร์คยู #อีสาน #SparkU #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส #แรงบันดาลคน #ดลบันดาลเมืองปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]