เปิดอาชีพทอผ้าขิดลายไดโนเสาร์ สัญลักษณ์ อำเภอสหัสขันธ์ l TNNประเด็นใหญ่ 20122565

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 20 เมษายน 66 / อ่าน : 716


เปิดอาชีพทอผ้าขิดลายไดโนเสาร์ สัญลักษณ์ อำเภอสหัสขันธ์ l TNNประเด็นใหญ่ 20122565

ข่าว

เปิดอาชีพทอผ้าขิดลายไดโนเสาร์ สัญลักษณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข่าวจาก TNN ช่อง16ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]