สสส. ร่วมเปิดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสาน สู่ ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 20 เมษายน 66 / อ่าน : 733


สสส. ร่วมเปิดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสาน สู่ ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

สสส. ร่วมเปิดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสาน สู่ ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

 

วันนี้ (1 เมษายน 2566) ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมงาน เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 นำเสนอผลงานผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย เพื่อโชว์ศักยภาพการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานมาสร้างสรรค์และต่อยอดในรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอีสาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และ อุตสาหกรรมหัตถกรรมและงานฝีมือ คาดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค โดยเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน ตลอด 9 วัน บน 2 ย่านใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล - ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์

 

โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์ ธีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival 2023) และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน สถานบันการศึกษา และเครือข่ายนักสร้างสรรค์ .

 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 CEA ได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมภายใต้ธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” หรือ “Regional (enlight) sation” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนอีสานเข้าใจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแสดงศักยภาพของอีสานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักที่โดดเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง อาหาร และงานหัตถกรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ CEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเทศกาลฯ จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยยกระดับศักยภาพภูมิปัญญาของชาวอีสาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงธุรกิจสร้างสรรค์และการสร้างโอกาสใหม่ที่เป็นจุดแข็งของภูมิภาคนี้ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมอีกด้วย” 

 

ด้านดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในส่วนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นั้นได้มีการนำเสนอวัฒนธรรมอีสานในรูปที่น่าสนใจ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้ง 9 วัน บนพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการของดีจาก 4 พื้นที่ วิสาหกิจเพื่อสังคมภาคอีสาน ประกอบไปด้วย 1. สาวะถีดีคัก ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2. อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 3. บ้านดงน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 4. โฮงสินไซ บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

และกิจกรรมการแสดง การเวิร์กช็อป การเสวนา การฉายภาพยนตร์สั้น ที่ต่างมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้คน มุ่งใช้ศิลปะในการพัฒนาระบบสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัวใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน บนพื้นที่ที่กำลังจะเป็น Urban Public Space ของเมืองด้วย .

 

มาร่วม ‘ตื่มบ้านตื่มเมือง’ ไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 ในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล - ศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2566

 

#ISANCF2023 #ISANCREATIVEFESTIVAL #ตื่มศิลป์ตื่มสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสสปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]