สสส.ร่วมจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 15 มีนาคม 66 / อ่าน : 59


สสส.ร่วมจัด เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566  มหกรรมแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของภาคอีสาน… เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง 1-9 เมษายน 2566 นี้ ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

.

พบกับกิจกรรมจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงให้สังคมภายใต้โครงการ Design Hero: The New Normal เพื่อนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบแขนงต่าง ๆ การสื่อสาร การออกแบบชุดกิจกรรมหรือการสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในภาวะวิกฤต ก่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดการพึ่งพาตนเองได้

.

การสื่อสารนำเสนอวัฒนธรรมอีสานในรูปที่น่าสนใจ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้ง 9 วัน บนพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการของดีจาก 4 พื้นที่ วิสาหกิจเพื่อสังคมภาคอีสาน ประกอบไปด้วย 1. สาวะถีดีคัก ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2. อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 3. บ้านดงน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 4. โฮงสินไซ บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

.

และกิจกรรมการแสดง การเวิร์กช็อป การเสวนา การฉายภาพยนตร์สั้น ที่ต่างมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้คน มุ่งใช้ศิลปะในการพัฒนาระบบสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัวใช้เวลาที่โฮงสินไซ มีคุณภาพร่วมกัน บนพื้นที่ที่กำลังจะเป็น Urban Public Space ของเมือง . ขอเชิญพี่น้องมาฮ่วม “ตื่มปากตื่มท้อง” “ตื่มตรอกตื่มย่าน” “ตื่มช่องตื่มทาง” “ตื่มพี่ตื่มน้อง” ไปนำกัน กับมหกรรมแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของภาคอีสาน Isan Creative Festival 2023

.

#สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส #ISANCF2023 #ISANCREATIVEFESTIVAL #ตื่มบ้านตื่มเมือง #สาวะถีดีคัก #หมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา #สหัสขันธ์จูราสสิกทราเวล #โฮงสินไซ #พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ #ขอนแก่นปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]