ประกาศผล การรับสมัคร นักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ (ตามประกาศ)

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 27 กุมภาพันธ์ 66 / อ่าน : 791


ประกาศผล!!! การรับสมัคร นักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ

(ตามประกาศ)

แผนงานสื่อศิปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

ตามมติคณะกรรมการในการคัดเลือก เห็นชอบตรงกันประกาศให้ 

  

นางสาวปราง  ปิงเมืองเหล็ก นักวิชาการบริหารโครงการ
 

และพิจารณารับ 

นางสาวอภิญญา  ฉิมวารี ผู้ช่วยนักวิชาการฯ

 

เพิ่มเติมด้วยอีก 1 ตำแหน่ง

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]