ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำแผนงานฯ (ตามประกาศ)

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 31 มกราคม 66 / อ่าน : 1,472


ประกาศผลการคัดเลือก

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำแผนงานฯ (ตามประกาศ)

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

ตามมติคณะกรรมการในการคัดเลือก เห็นชอบตรงกันประกาศให้ 

  

นางสาวปุณยนุช  อ่วมดี เจ้าหน้าที่การเงิน

และพิจารณารับ

นางสาวพรชนัน  รูปงาม เจ้าหน้าที่บัญชี

เพิ่มเติมเข้ามาด้วยอีก 1 ตำแหน่ง

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]