ศิลปะสร้างสรรค์ สู้ซึมเศร้าวัยเรียน (Trainer Session)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 18 มกราคม 66 / อ่าน : 44


ศิลปะสร้างสรรค์ สู้ซึมเศร้าวัยเรียน (Trainer Session)

 

พาไปชมบรรยากาศของกิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์ สู้ซึมเศร้าวัยเรียน (Trainer Session)" ซึ่งจัดโดยโครงการสื่อสร้างสรรค์ด้วยศิลปะบำบัด พัฒนาต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ชุมชน (Creative Art Therapy and Sustainable Learning Process for Community)

➡️ ซึ่งมีกิจกรรม 2 วันด้วยกัน ทั้งการทำสมาธิด้วยดนตรีบำบัด การแชร์ความคิดในกลุ่มผู้เข้าร่วม ตามด้วยกิจกรรมรูปร่างความรู้สึกด้วยดนตรี บทสนทนาเรื่องโรคซึมเศร้า กิจกรรม ฮู้ ฮัม ฮัม : เชื่อมโยงร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก , กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิต และการแชร์ความคิดในกลุ่มผู้เข้าร่วม กิจกรรมอธิษฐาน กิจกรรมเปิด : พื้นที่หัวใจ การแชร์ความคิดในกลุ่มผู้เข้าร่วม และกิจกรรมเชื่อมโยงร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก ตามด้วยหน้ากากอารมณ์

 

ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้ที่ https://www.facebook.com/artculture4h และที่ https://www.facebook.com/artfieldtherapy/ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]