เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา : กับ SE “ย่านบ่านซ้าน ภูเก็ต”

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 4 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 442


เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา : กับ SE “ย่านบ่านซ้าน ภูเก็ต”

เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา บอกเกี่ยวกับจัดกิจกรรม โฮ้เส่ บ่านซ้าน ตอน โป๊ปี่ เป่งอ๊าน : ย่านมงคล ของคนดวงดี และการได้ทำงานร่วมกับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
.
.
ทำไมถึง โฮ้เส่ บ่านซ้าน ทำไมต้องโป๊ปี่ เป่งอ๊าน คำตอบมีที่นี่แล้ว
.
.


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]