สกาวกวิน กาญจนเสมา กับการทำงานในโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม SE

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 3 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 477


 

สกาวกวิน กาญจนเสมา กับ โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) สืบสานภูมิปัญญาล้านนา
.
.
คุณสกาวกวิน กาญจนเสมา จากโครงการสืบสานล้านนาสร้างสรรค์ ต่อยอดภูมิปัญญา นำพาวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน บอกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาล้านนา” ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา (@Lanna Wisdom School)และการได้ทำงานร่วมกับโครงการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ที่สนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
.
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา (@Lanna Wisdom School) ได้ที่ แฟนเพจ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา Lanna Wisdom School
.
.

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]