โครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้ออย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ด้วยโจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และหยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 8 เมษายน 62 / อ่าน : 6,185


 

 

 

 

โครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย เชิญชวน เยาวชน หรือ บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 -25 ปี ทั่วประเทศ ร่วมส่งสคริปต์ และรูปแบบในการนำเสนอ เพื่อคัดเลือกเป็นทีมที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 20 ทีมและ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนผลิตผลงาน ในโครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อกำลังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกแห่งการสื่อสารเข้าสู่ยุคสังคมสนทนา (Conversation Prism) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในประเทศไทยภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) ก้าวสู่ยุคสื่อหลอมรวม (Media Convergence) ที่หลอมรวมทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ และหลอมรวมทั้งกระบวนการผลิต เนื้อหา และการบริโภคหรือใช้สื่อเข้าด้วยกัน ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้รับสาร และผู้ส่งสาร อีกทั้งสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูล หรือร่วมผลิตกับสื่อได้โดยง่ายและรวดเร็ว จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเป็นผลให้เกิดการปรับตัวของเพื่อให้เกิดการขยายไปยังกลุ่มวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการจดจำ ทั้ง สโลแกนเผยแพร่ทางโฆษณาโทรทัศน์ ป้ายตามท้องถนนหรือแม้แต่การแชร์ข้อความเป็นโฆษณาแฝงใน social media นอกจากนี้การขยายฐานเพื่อให้เกิดการจดจำตราสัญญาลักษณ์ สินค้า เกิดการจดจำ เช่น น้ำดื่ม, โซดา เครื่องดื่ม Non-Alcohol เป็นต้น รวมถึงการใช้สโลแกนสั้นๆ ให้ติดหู และสร้างการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมาพบว่าการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของคนไทยเทียบกับปีที่ผ่านมาพบยอดผู้เสียชีวิต จำนวน 4,631 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือในปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย จำนวนผู้บาดเจ็บ 3,829 ราย ลดลง 176 คน และจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนลดลง 50 ครั้ง (จาก 3,841 ครั้ง เป็น 3,791 ครั้ง) โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพบเป็นเพศชายร้อยละ 65.06 และอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยมือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” โดยเปิดรับสมัคร เยาวชน หรือ บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 -25 ปี ทั่วประเทศ ทีมละ 3-5 คน ร่วมส่งสคริปต์ และรูปแบบในการนำเสนอ เพื่อคัดเลือกเป็นทีมที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และลุ้นเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อรับทุนสนับสนุนผลิตผลงาน ในการประกวดคลิปสั้นด้วยมือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และหยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อ และกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย และการแฝงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการพัฒนาการสร้างสรรค์สื่อ และเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน
 2. เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อ และกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย และการแฝงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 3. เพื่อให้เกิดสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีจิตสาธารณะ

 

กติกาผู้เข้าร่วมประกวดโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • เยาวชน หรือ บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 -25 ปี ทั่วประเทศ
 • สมัครเข้าร่วมโครงการ ประเภททีม ทีมละ 3-5 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 • สื่อคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 3-5 นาที  ในรูปแบบของคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ 
 • ผลงานทุกชิ้นที่เข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องถ่ายทำและตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น** (การส่งผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย ผู้สมัครจะต้อง Capture Thumbnail ของคลิปวิดีโอในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือแนบมาพร้อมไฟล์ Project ของการตัดต่อในสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือแนบมาพร้อมกับผลงานด้วย)

** แนะนำ Application Open Camera สำหรับการถ่ายทำบนระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถใช้กล้อง Apple Camera ได้ และ Application KineMaster สำหรับการตัดต่อบน iOS และ Android

 • ผู้สมัครจะต้องส่งสคริปต์ และรูปแบบในการนำเสนอ (ที่สามารถทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าใจได้) พร้อมใบสมัคร (ทางอีเมล [email protected] เท่านั้น)
 • ผู้สมัครจะต้องแนบลิงค์ผลงานของตนที่เคยทำมา ในรูปแบบของ Youtube หรือ Cloud Drive 
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 20 ทีม จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน)  **หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ
 • หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ คณะกรรมการจะจัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน 

** ในวงเงินสนับสนุนต่อทีมจำนวน 10,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาทุนสนับสนุน และถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน

 • ทีมที่ได้รับทุน จะมีการติดตาม ปรึกษา พัฒนาผลงาน จากทีมพี่เลี้ยงสื่อมืออาชีพ 2–3 ครั้ง  ซึ่งจะให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิควิธีการผลิตผลงาน
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 10 ทีม จะต้องส่งผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ หลังจากดำเนินการผลิตผลงานแล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) ตามที่อยู่นี้ ;

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็มทาวน์เวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

 

โจทย์ในการประกวด  

-          ประเด็น 1 : หยุดโฆษณาแฝงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-          ประเด็น 2 : กรุ๊ปเลือดเมา เท่ากับคุก

 

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด*

เปิดรับสมัครโครงการ : ตั้งแต่บัดนี้ – ขยายเวลาถึง  23 พฤษภาคม 2562

หมดเขตส่งประกวด : 23 พฤษภาคม 2562 (ปิดรับ 17.00 น.) 

         (ทางอีเมล [email protected] เท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเวิร์คช็อป พัฒนาผลงาน : พฤษภาคม 2562

                               (ทางเว็บไซต์ และอีเมลผู้ผ่านการคัดเลือก)

กิจกรรมเวิร์คช็อป และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน : มิถุนายน 2562 

 (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน)  **หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ

ระยะเวลาผลิตและนัดตรวจงาน : เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ : มิถุนายน 2562

จัดแสดงผลงานและ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : กรกฎาคม 2562

 

เกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน

**การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลสำหรับการประกวด

 

รางวัลชนะเลิศ                      พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

                                        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                         พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1           เงินรางวัล 20,000 บาท 

                                         โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2           เงินรางวัล 10,000 บาท 

                                        โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย                      เงินรางวัล 5,000 บาท / จำนวน 1 รางวัล

                                        และประกาศนียบัตร 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร บทความ และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบรายละเอียด คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 090-984-5274 หรือที่ 02-298-0988 ต่อ 104

 

 

 


 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]