พระครูบุญชยากร “แก้ปัญหาขยะต้องแก้ที่ใจ”

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast61-SparkU , 7 พฤศจิกายน 61 / อ่าน : 3,268
พระครูบุญชยากร 

“แก้ปัญหาขยะต้องแก้ที่ใจ”  

 

พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เจ้าคณะตำบลสาวะถี ที่ปรึกษาโครงการ “ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาด” ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนสาวะถี ภายในงานตลาดนัดสาวะถีของดีบ้านเฮา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาว่า  

 

ขยะเป็นปัญหาที่ชาวตำบลสาวะถี หรือทุกที่มีปัญหา ชุมชนที่เจริญแล้วมักมีปัญหาตามมา การค้าขายก็มีปัญหาตามมาหากเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ตลาดนัดสาวะถีของดีบ้านเฮา เป็นโครงการที่จะทำให้ชุมชนเราลดปัญหาเรื่องขยะ  ไม่ใช่เพิ่มขยะ  

 

ของดีบ้านเฮาไม่ใช่เฉพาะสิ่งของที่จะมาขาย เพราะที่เดินดูวันนี้เห็นของดีบ้านเฮามีอยู่ 3 ดี คือ 1. แต่งกายดี น้อยนักที่จะไปตลาดแล้วเห็นการแต่งกายที่สวยงามแบบตลาดบ้านเรา ตลาดของเรามีความพิเศษ เพราะทุกคนแต่งกายดี ประณีต บ่งบอกว่าเป็นคนมีวัฒนธรรม บ่งบอกตัวตน บอกความเป็นสาวะถีบ้านเฮา  

2.มีการซื้อขายที่ดี เรารับรู้มาโดยตลอดว่า ตลาดแห่งนี้ไม่เหมือนตลาดทั่วไป เพราะเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนำสินค้ามาวางขาย ใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้า “ผู้ซื้อมีแต่ได้ ผู้ขายมีแต่ดี” เพราะปกติการซื้อขายมีแต่เอารัดเอาเปรียบกัน คนซื้ออยากได้ของถูก คนขายอยากได้กำไรมาก แต่วันนี้ตลาดของเรามีสิ่งของหลายอย่างที่ตลาดทั่วไปไม่มีและซื้อขายเป็นตลาดย้อนยุค ที่เอาความดีมาซื้อขายกัน ไม่เอากำไรมาก ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายมีไมตรีกัน มีรอยยิ้ม และความสุข  

ดีที่ 3.คือสะอาดดี โรงเรียนมีความสะอาด ใครไปใครมาก็ประทับใจ เวลาเราไปไหนมาไหนสิ่งแรกที่เราจะต้องหลบหลีกคือ น้ำสกปรก และขยะ ยิ่งเข้าไปในเมืองเรายิ่งต้องหลบ เพราะมีขยะและน้ำสกปรกเยอะ แต่ที่นี่เดินไปไหนก็มี่แต่ความสะอาดดี  ไม่ใช่เอาแต่ได้ แต่ทำร้ายผู้อื่น สร้างปัญหาให้ชุมชนสังคม เทศบาลตำบลสาวะถีแก้ปัญหาขยะใช้งบปีละ 5-6 แสนบาท หากเราช่วยกันดูแลเรื่องขยะแล้วเอาเงินงบประมาณที่จ่ายไปมาพัฒนาชุมชน พัฒนาเมืองเราจะดีกว่า 

 

          การมาเดินตลาดนัดสาวะถีของดีบ้านเฮา เรามีความรู้กลับไปด้วย ไปตลาดไหนได้ของและได้ความรู้ด้วย ไม่มี แต่ตลาดเรามี เช่น ได้รู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ  ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดให้ความรู้และเป็นตลาดซื้อขายสิ่งของ โครงการนี้จริงๆ ต้องการปลุกจิตสำนึกให้เราแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมไปด้วย เราอยากให้สภาพแวดล้อมสังคมชุมชนสาวะถีเรามีสภาพแวดล้อมที่ดี มีกลุ่มเป้าหมายคือชาวบ้าน และมีเด็กลูกหลานนักเรียนร่วมด้วย เพราะชุมชนเรามีของดีเยอะ เรามีโรงเรียน และโรงเรียนเรามีพิพิธภัณฑ์ เด็กลูกหลานเรามีการแสดงหมอลำ หมอลำเราชนะเลิศระดับจังหวัดขอนแก่นและถูกส่งไปแข่งขันระดับภาคอีสาน นอกจากนั้นชุมชนเรายังเป็นชุมชนท่องเทียว หากเรามีของดี มีคนอยากมาเที่ยวแต่เรากลับมีขยะก็คงไม่ดีนัก ไม่มีใครอยากมา หากเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหา และทำให้ชุมชนสะอาดทุกอย่างก็จะไม่สำเร็จ  

          อยากจะให้ทุกคนช่วยกัน ร่วมมือกันทำ 3 อย่างดังต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะบ้านเรานั่นคือ   1.เราทุกคนต้องมองให้ลึก อย่ามองว่าขยะไม่ใช่เรื่องของเรา จึงไม่รับผิดชอบ แต่ต้องมองว่าขยะเป็นเรื่องของเรา เพื่อจะได้ไม่ทิ้งมัน

2.นึกให้ไกล คือนึกถึงปัญหาระยะยาว หากชุมชนเราไม่สะอาด แม้จะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวดีแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะมา เพราะมันสกปรก ดูอย่างไรก็ไม่สวย  

3.ใจต้องสะอาด คือเราต้องสร้างวินัย มันจะกลายเป็นวิถีของสาวะถีได้ เราทิ้งขยะเราทิ้งที่ใจ ขยะเกิดที่ใจ ถ้าใจบอกให้ทิ้งมันก็ทิ้ง  แต่หากใจเราสะอาดก็ไม่มีใครกล้าทิ้งขยะ ใจสะอาดเป็นวินัย หากใจเราสะอาดไม่ทิ้ง ครอบครัวสะอาด หมู่บ้านเราสะอาด ตำบลเราก็จะสะอาด

“มนุษย์เรามีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นประธาน การทำอะไรก็จะต้องมีใจนำ ถึงจะสำเร็จ ใจสะอาดจะกลายเป็นวินัยและเป็นวิถีของชาวตำบลสาวะถีของเรา มาช่วยกันปลุกใจไทสาวะถีให้สู่วิถีสะอาดอย่างแท้จริง.

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]