บรรยากาศ ค่ายสืบสานสร้างสรรค์ โครงการการพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์ ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา วันที่ 21 เมษายน 2561

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 22 เมษายน 61 / อ่าน : 6,364


บรรยากาศ ค่ายสืบสานสร้างสรรค์ โครงการ"การพัฒนาพื้นที่และองค์ความรู้เพื่อการสืบสานสร้างสรรค์" วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

วันนี้มีเยาวชนแกนนำ เข้าฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง ความสำคัญของพิธีการดำหัว และเรื่องการตกแต่งดาครัวดำหัว โดย ครูยุทธการ ขันชัย
การตกแต่งดาครัวดำหัว 1.การทำน้ำอบ น้ำปรุง 2.ข้าวแต๋น 3.การทำเครื่องสักการะ สวยดอก +หมากสุ่มหมากเป็ง

พูดคุยแลกเปลี่ยนงานด้านวัฒนธรรม แนวทางและทิศทางการสืบสานและการต่อยอดในพื้นที่ ชวนคุย โดยอาจารย์ชัชวาลย์ และ ครูยุทธการ ขันชัย

การถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมประสานเครือข่ายสืบสานสร้างสรรค์และเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคเหนือตอนบนระหว่างเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาและแกนนำเยาวชนคนทำงานในเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]