กิจกรรม ถอดชุดความคิด ถอดบทเรียน...ในกิจกรรม โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็ก " เมืองในดินอินน่าน "

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 1,561


วันที่ 15 กันยายน 2560 กิจกรรม ถอดชุดความคิด ถอดบทเรียน...ในกิจกรรม โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็ก....เมืองในดิน...อินน่าน 
   

 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]