ผลงานตะกอนความคิด “เมืองในดิน in น่าน” ของนางสาวธนฝน แสนเขื่อน

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 1,748


ตะกอนความคิด กิจกรรม โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่พหุสังคมเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนผ่านพื้นที่สมมุติ “เมืองในดิน in น่าน”  กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน

 

 


 

 

ชื่อภาพ : หมู่บ้านในดินแดนสมมุติ

แรงบันดาลใจ : ภาพนี้สื่อถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่อยากมีพื้นที่ส่วนตัว เป็นของตัวเอง อยากมีสิ่งที่ต้องการ ในจิตนาการไม่มีขอบเขต ใช้ชีวิตยู่แบบอิสระอยู่กับธรรมชาติ โดยมีที่ดินเป็นตัวหลักในดินแดนสมมุติแห่งนี้ อยากให้มีหมู่บ้านเกิดขึ้นในใต้ดิน ถ้าเมืองบนดินเกิดความวุ่นวายเราก็สามารถหนีลงไปอยู่เมืองในดินได้ แล้วปล่อยตนเองอย่างอิสระ ไม่ต้องมาใช้ความคิดอะไรมากมายใช้พื้นที่เมืองในดินเป็นที่ผ่อนคลาย

จัดทำโดย :นางสาวธนฝน แสนเขื่อน มัธยมศึกษาปีที่ 5


 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]