ผลงานตะกอนความคิด “เมืองในดิน in น่าน” ของนางสาวเจตินันท์ มารัด

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 1,785


ตะกอนความคิด กิจกรรม โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่พหุสังคมเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนผ่านพื้นที่สมมุติ “เมืองในดิน in น่าน” กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน

 


จัดทำโดย : นางสาวเจตินันท์ มารัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แรงบัลดาลใจ : เมืองใต้ดินในจินตนาการสำหรับหนูนะค่ะ เป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่หนึ่ง มีธรรมชาติ ที่สวยงาม มีสัตว์ มีสัตว์เป็นเพื่อน ถึงจะดูลึกลับน่ากลัวมีไฟ สลัวๆ อยู่ แต่บางทีหนูรู้สึกได้ว่าเมืองในดิน จองหนูนั้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสงบสุข ใช้ชีวิต ยังไงก็ได้ ไม่ต้องมีกรอบ มากำกับไว้ ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่ต้องไปค่อยแย่งชิงดีชิงเด่นกับใคร เหมือนเมืองบนดิน

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]