ผลงานตะกอนความคิด “เมืองในดิน in น่าน” ของนางสาวซี แซ่ว่าง

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 1,440


ตะกอนความคิด กิจกรรม โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่พหุสังคมเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนผ่านพื้นที่สมมุติ “เมืองในดิน in น่าน” กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน


จัดทำโดย : นางสาวซี แซ่ว่าง (ยูกิ) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อภาพ : สองดินแดนแห่งฝัน
แรงบันดาลใจ : สำหรับหนู ถ้าหนูสามารถขุดดินลงไปข้างล่างได้เพื่อสร้างเมืองๆหนึ่งหรือสร้างอะไรสักอย่าง หนูอยากจะสร้างกลางวัน และกลางคืน ซึ่งระหว่างกลางวันและกลางคืนนั้น มีถนนกั้นอยู่ ในฝั่งกลางวันมีสนามวอลเลย์ที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เต้น ออกกำลังกาย ที่มีสถานที่เพื่อการละเล่นและได้ทำตามใจตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำ แต่ถ้ารู้สึก เหนื่อยก็จะเดินกลับฝั่งกลางคืนเพื่อมาพักผ่อน ซึ่งฝั่งกลางคืน จะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นสำหรับกลางคืนต่าง ๆ ห้องคาราโอเกะ ซึ่งห้องที่สร้างมานั้นก็จะเป็นสิ่งที่หนูอยากมี หนูชอบความอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้กฎเกณฑ์หรือกฎข้อบังคับ แล้วหนูอยากจะขุดดินต่อไปเพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆที่หนูอยากมี และสิ่งที่ชีวิตหนขาดหายไป หนูจะค้นหาสิ่งๆนั้น มาเติมเต็ม ชีวิตของหนูให้มีชีวิตชีวาขึ้นแล้วหนูก็ยังคิดว่าเมืองในดินที่หนูอยากสร้างขึ้นมานั้นจะเป็นเมืองที่มีอิสรภาพและปนกับคุณธรรมและจะแสดงถึงตัวตนของตัวเอง

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]