ผลงานตะกอนความคิด “เมืองในดิน in น่าน” ของนางสาวเนตรนภา แสนซุ้ง

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 1,416


ตะกอนความคิด กิจกรรม โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่พหุสังคมเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนผ่านพื้นที่สมมุติ “เมืองในดิน in น่าน” กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน

 


จัดทำโดย : นางสาวเนตรนภา แสนซุ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อภาพ  : ความคิด เมืองในดิน ในจิตนาการ
แรงบันดาลใจ : ภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นความคิด ที่คิดเรื่องเมืองในดิน คือ เมืองในดินเป็นเมืองท่สวยงาม และสามารถสร้างทุกอย่างที่ต้องการได้จากดิน จากภาพเป็นภาพคนที่กำลังคิดเรื่องเมืองในดินของตัวเอง ซึ่งในสมองของคนคนนั้น บางภาพคนกำลังปั้นกำแพงบ้านของคนเองจากดิน และเขาสามารถปั้นได้อีกหลายๆอย่าง

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]