“สามเมือง สามดี วิถีสุข” “ส่งศิลป์สร้างสุขปี 2”

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 12 มิถุนายน 66 / อ่าน : 1,032


อยากพาทุกคนไปรู้จัก “ค่ายศิลปะเยาวชน” ด้วยการนำเอาศิลปะแขนงต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้กับเด็ก เยาวชน ในพื้นที่ห่างไกล โดยเครือข่ายศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน หนังสือ  “สามเมือง สามดี วิถีสุข” “ส่งศิลป์สร้างสุขปี 2”

 

ดาวน์โหลดหนังสือ “สามเมือง สามดี วิถีสุข” “ส่งศิลป์สร้างสุขปี 2” ได้ที่นี่  /files/งานปี_2566/จุลสาร/ศิลป์สร้างสุข.pdf
 

เกี่ยวกับสื่อ

  • จัดทำโดย เครือข่ายศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • บรรณาธิการ สุมาลี สุวรรณกร
  • ออกแบบรูปเล่ม สัญญา พานิชยเวช
  • พิสูจน์อักษร สายฝน พานิชยเวช
  • จัดพิมพ์ที่ อภิชาติการพิมพ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  • ภาพปกโดย ด.ญ.นันทิยา ศรีสุธรรม โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จังหวัดสกลนคร

 

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส #สสส #หนังสือ #อ่าน #เมือง3ดี #ส่งศิลป์สร้างสุข #เมืองสร้างสรรค์3 ดีวิถีสุข #บึงกาฬ #หนองบัวลำภู #สกลนคร #ค่ายศิลปะเยาวชน

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]