กิจกรรม “สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาล้านนา”วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2 – 3 กันยายน 2565 ที่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ( @Lanna Wisdom School)

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 31 สิงหาคม 65 / อ่าน : 931


กิจกรรม “สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาล้านนา”วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2 – 3 กันยายน 2565


ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ( @Lanna Wisdom School)


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

09.30 น. ออกเดินทางจากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

– วัดสันทรายต้นกอกกิจกรรม Workshop ลงมือทำ สร้างสรรค์ของเล่นล้านนาโดยปราญ์ชุมชนล่องเรือตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสลีปิงจัยแก้วกว้าง “กิ๋นข้าวซอยกอยน้ำปิง อิงประวัติศาสตร์”ชมความสามารถของ ล่ะอ่อนปาแอ่ว ในการนำเที่ยว

14.00 น. เดินทางกลับมายังโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

14.30 น. ร่วมกิจกรรมที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
Workshop งานหัตถกรรมพื้นถิ่น จากพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาล้านนางานจักสานตะแหลว และงานโคมตุงล้านนา


17.00 น. ร่วมรับประทานอาหารในบรรยากาศขันโตกแบบล้านนา พร้อมฟังเพลงบรรเลงวง สะล้อซอซึง


18.30 น. ชมการแสดงละครกลางแจ้งล้านนาร่วมสมัยส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่ล้านนา ชุดขวัญข้าว Spirit Of Rice.


19.30 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565

09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดต้องชมโหล่งฮิมคาว

09.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกันระหว่างกลุ่มเครือข่ายทุกภาคี


11.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในรูปแบบ “กาดหมั้วคัวฮอมล้านนา”

12.30 น. ชมการแสดง “แขกแก้วมาเยือนเฮาดีใจ๋ แขกแก้วจากไปไจ๋จะกึ๊ดเติง”
(แขกแก้วมาเยือนเราจะดีใจ แขกแก้วจากไปเราจะคิดถึง)ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]